Dating the Remains of an Agricultural System in Southern Iraq
Dating the Remains of an Agricultural System in Southern Iraq

Dateren van de resten van een landbouwsysteem in Zuid-Irak

Tijdsduur
1 november 2021 tot 1 november 2023
Projectleden
dr. P.J. Brown (Peter) , Dr Louise Rayne, Newcastle University (UK) , Dr Jaafar Jotheri, University of Al-Qadisiyah (Iraq)
Projecttype
Onderzoek

Resten van een enorm irrigatiesysteem van meer dan 50.000 hectare omringen de voormalige stad Basra in Zuid-Irak. De resten van het landbouwsysteem bestaan vandaag de dag uit een regelmatig patroon van grondruggen in rechte lijnen, gescheiden door oude kanaalbeddingen. De ruggen zijn ongeveer een kilometer lang en tot vier of vijf meter hoog. Hoewel er veel gespeculeerd en getheoretiseerd is over het waterbeheersingssysteem, zijn de exacte oorsprong en datum van deze kenmerken niet wetenschappelijk bekend.

Dr. Peter Brown zal samenwerken met de Iraakse collega Dr. Jaafar Jotheri (Universiteit van Al-Qadisiyah, Irak) en Dr. Louise Rayne (Universiteit van Newcastle, VK) om te proberen de ruggen te dateren. Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal Dr. Jotheri kleine opgravingen in de ruggen en de tussenliggende kanalen coördineren om monsters te nemen die wetenschappelijk gedateerd kunnen worden met behulp van radiokoolstofdatering (C14) en optisch gestimuleerde luminescentiedatering.

Samen met Dr. Rayne en Dr. Jotheri zal Brown ook commerciële satellietbeelden van het irrigatiesysteem verzamelen om een gedetailleerd 3D-model van de ruggen en kanalen te maken.

Financiering

Gerda Henkel Foundation

Partners

  • Newcastle University, UK
  • University of Al-Qadisiyah, Iraq

Contactinformatie

Contactpersoon