Netwerk in een hoofd
Netwerk in een hoofd

De aard van het mentale lexicon

Hoe kunnen neurobiologie en psycholinguïstische theorie worden overbrugd door computationele modellen?
Tijdsduur
1 november 2017 tot 31 juli 2023
Projectleden
dr. S.L. Frank (Stefan) , dr. L. Ambrogioni (Luca) , dr. L.F.M. ten Bosch (Louis) , prof. dr. M.T.C. Ernestus (Mirjam) , dr. H. Fitz (Hartmut) , prof. dr. M.A.J. van Gerven (Marcel) , dr. U. Güçlü (Umut) , prof. dr. P. Hagoort (Peter) , Samira Abnar (ILLC, UvA) , Prof Rens Bod (ILLC, UvA) , Dr Raquel Fernández (ILLC, UvA) , Danny Merkx , Karl Magnus Petersson (MPI) , Alessio Quaresima (MPI) , Jakub Szymanik (ILLC, UvA) , Jelle Zuidema (ILLC , UvA) , Roel Willems
Projecttype
Onderzoek

Dit project is 'Big Question 1' van Language in Interaction, een consortium dat binnen het Zwaartekrachtsprogramma van NWO een zeer grote subsidie voor tien jaar heeft gekregen.

Big Question 1 gaat over hoe computationele modellen gebruikt kunnen worden om verschillende beschrijvingsniveaus, van neuronen tot cognitie en gedrag, te verbinden voor het begrijpen van het taalsysteem. De focus ligt op het mentale lexicon en het doel is de structuur ervan te karakteriseren op een manier die neurobiologisch en (psycho)linguïstisch nauwkeurig en betekenisvol is. Het overkoepelende doel is om causale/verklarende modellen van het mentale lexicon te ontwikkelen die neurale en gedragsgegevens kunnen verklaren. Dit zal ons begrip van de neurale, cognitieve en functionele eigenschappen van het mentale lexicon, lexicale toegang en lexicale verwerving aanzienlijk verdiepen.

Het BQ1-team maakt gebruik van de recente vooruitgang in het modelleren van realistische neurale netwerken, verbeteringen in neuroimaging-technieken en data-analyse, en ontwikkelingen in het verklaren van de semantische, syntactische en fonologische eigenschappen van woorden en andere eenheden die zijn opgeslagen in het mentale lexicon. Met behulp van één gemeenschappelijke notatie - hoog-dimensionale numerieke vectoren - worden neurobiologische en computationele (psycho)linguïstische modellen van het mentale lexicon geïntegreerd en methoden ontwikkeld voor het vergelijken van modelvoorspellingen met grootschalige neuroimaging-gegevens.

Infographic The nature of the mental lexicon

Visit the external project page on the Language Interaction website

Financiering

NWO Gravitation Programme

Partners

  • Donders institute 
  • Max Planck Institute 
  • ILLC (UvA)

Contactinformatie

Contactpersoon