A tree in a field in early morning
A tree in a field in early morning

De betekenisvolle momenten voor euthanasie

Tijdsduur
2023 tot 2027
Projecttype
Onderzoek

Dit onderzoek begint met een verhaal. Walter is 56 jaar en heel erg ziek. Zijn vrouw, twee kinderen, vrienden en familie weten dat Walter binnen drie weken euthanasie gaat krijgen omdat Walter op een waardige wijze wil sterven en niet meer langer wil lijden. Het is voor Walter erg belangrijk dat zijn dierbaren op een goede manier afscheid van hem kunnen nemen en hun verdriet kunnen verwerken. 

Maar wat helpt er eigenlijk bij deze ‘bijzondere’ manier van sterven, als je weet wanneer het gebeurt? Hoe brengen zij de laatste weken of dagen met elkaar door zodat het verder leven voor de mensen die Walter het liefste ziet, zo dragelijk mogelijk wordt? Welke ‘bijzondere’ of ‘betekenisvolle momenten’ zijn er? 

Deze vragen wil ik graag onderzoeken en beantwoorden zodat we betrokkenen, zoals Walter, zijn familie en jullie, beter kunnen begeleiden in de toekomst. 

Voor dit onderzoek heb ik jouw hulp nodig. Ik ben op zoek naar mensen en hun families die in de komende 12 tot 18 maanden euthanasie gaan toepassen. Ik vraag jullie of ik jullie mag spreken en bezoeken, wanneer het euthanasie besluit vaststaat, zodat ik kan observeren welke ‘betekenisvolle momenten’ jullie hebben of creëren om afscheid te nemen van het leven maar die ook troost kunnen bieden voor diegene die achterblijven. Hiermee kunnen we mensen in de toekomst beter ondersteunen, die hetzelfde pad zullen gaan.

Deelnemen aan dit onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek naar de speciale momenten die mensen helpen afscheid te nemen en bij het rouwproces dat volgt op de dood. Voor dit onderzoek heb ik jou nodig. Ik ben op zoek naar mensen die in de komende 12 tot 18 maanden euthanasie zullen ondergaan en naar hun familieleden. Ik vraag jullie of ik jullie mag spreken en bezoeken nadat de euthanasiebeslissing is genomen, zodat ik kan observeren welke 'betekenisvolle momenten' jullie hebben of creëren om afscheid te nemen van het leven, maar die ook troost kunnen bieden aan degenen die achterblijven. Hierdoor kunnen we mensen die in de toekomst hetzelfde pad zullen bewandelen beter ondersteunen.

Om de onderzoeksdoelen te bereiken, heb ik jou nodig...

iline.ceelen [at] ru.nl (Neem contact met mij op)

Over dit project

Dit PhD-project onderzoekt de ritualisering van geassisteerd sterven in Nederland. Wat doen mensen voordat ze euthanasie krijgen? Hoe helpen hun laatste betekenisvolle momenten bij het afscheid nemen? Hoe helpt het hun nabestaanden? Deze en andere vragen staan centraal in dit onderzoek.

Doelstellingen

Het project heeft drie doelstellingen:

  1. Een beter begrip van de huidige gebruiken en gewoonten die voorafgaan aan hulp bij sterven.
  2. Begrijpen welke aspecten van betekenisvolle momenten de betrokkenen echt helpen.
  3. Betere ondersteuning mogelijk maken in de facilitering van een 'goede dood'.

Tot op heden is er geen diepgravend onderzoek gedaan naar de ritualisering van van deze hedendaagse vorm van sterven. Het is echter een belangrijk sociaal fenomeen dat de status quo van rituele studies van rituele studies mogelijk ter discussie zet. Vooral omdat hulp bij sterven de ultieme controle geeft over de omstandigheden en timing van de dood en deze dus zeer 'planbaar' maakt.

Te verwachten resultaten

Het project zal naar verwachting leiden tot een nieuw begrip van rituele innovativiteit. Het zal ook leiden tot een beter begrip van rituele effectiviteit, waarbij voor het eerst ook het aspect troost wordt meegenomen.

Financiering

Funding for this research project is provided by Radboud Universiteit.

Contactinformatie

Contactpersoon