The digitalization of (para)medical consultation
The digitalization of (para)medical consultation

De digitalisering van (para)medische consultatie

Sinds de Covid-19 pandemie is het gebruik van e-health exponentieel toegenomen. Het doel van dit project is om de impact van digitalisering van (para)medische interactie in de context van de beroepspraktijk in kaart te brengen en oplossingen te bieden die professionals kunnen ondersteunen bij het gebruik van deze technologieën. Het project richt zich daarom op de manier waarop interactie tussen behandelaars en (ouders/verzorgers van) patiënten plaatsvindt via digitale communicatiemiddelen, zoals e/m-health applicaties en video's. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe dit de relatie(s) tussen de betrokkenen in de interacties beïnvloedt en hoe dit de organisatie van het werk van de behandelaars bepaalt. Hiervoor worden meerdere kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt, waaronder conversatieanalyse van digitale interacties, en etnografische methoden zoals interviews met zorgverleners en observaties van het gebruik van digitale technieken in de praktijk.

Financiering

iHub

Contactinformatie

Contactpersoon