De dynamische relaties tussen vroege cognitieve, rekenkundige en geletterde ontwikkeling onderzoeken

Een longitudinale studie van kleuterschool tot tweede klas

De ontwikkeling van vroege reken- en leesvaardigheden en hun relatie met de 'algemene' cognitieve ontwikkeling is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van veel onderzoek. Toch ontbreekt het nog steeds aan een uitgebreid raamwerk van de onderlinge relaties tussen deze ontwikkelingsdomeinen gedurende de vroege kinderjaren. In dit project voeren we een longitudinaal onderzoek uit naar de vroege cognitieve, rekenkundige en geletterde ontwikkeling over een periode van de kleuterschool tot de tweede klas van het basisonderwijs in een grote steekproef van kinderen (n=220). Ons doel is om de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan individuele verschillen in het leertraject van kinderen. Daarnaast worden ook voorspellers van school en thuis (bijv. ouderlijke activiteiten, praktijken en verwachtingen) meegenomen om de rol van verschillende omgevingsfactoren in deze ontwikkelingsdynamiek te onderzoeken.

Contactinformatie