De effectiviteit van de civielrechtelijke consequenties naar Nederlands recht van een schending van de transparantieverplichtingen uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation

Tijdsduur
2022 tot 2027
Projecttype
Onderzoek

Ruben Silva Kas werkt aan een proefschrift met de werktitel 'De effectiviteit van de civielrechtelijke consequenties naar Nederlands recht van een schending van de transparantieverplichtingen uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation'.

Contactinformatie

Contactpersoon