Logo healthy student life
Logo healthy student life

De impact van internet en sociale mediagebruik op de mentale gezondheid van universitaire studenten

Wat is de rol van Fear of Missing Out, sociale vergelijking en mindfulness?

In de afgelopen twee decennia heeft internet zich snel ontwikkeld en is het steeds toegankelijker geworden. Tegenwoordig zijn internet, smartphones en sociale media bijna niet meer weg te denken. Onderzoeksresultaten over de vraag of internetgebruik positief of negatief is voor de mentale gezondheid van individuen zijn tegenstrijdig. In dit project zal, met behulp van de longitudinale Healthy Student Life dataset en informatie over (objectief) sociaal mediagebruik in een kortere tijdspanne, de relatie tussen internetgebruik en mentale gezondheid specifiek bij studenten worden onderzocht. We zullen kijken naar de mechanismen achter de associaties van internetgebruik en sociale media met mentale gezondheid door mediatoren en moderatoren zoals Fear of Missing Out (FoMO), sociale vergelijking, perfectionisme en mindfulness te onderzoeken. Hopelijk kan de kennis die in dit project wordt verkregen uiteindelijk worden gebruikt bij de ontwikkeling van interventies om positieve effecten te bevorderen of negatieve effecten van sociale media te voorkomen.

Meer over het Healthy Student Life project:
- https://www.ru.nl/en/departments/behavioural-science-institute/healthy-student-life
- https://www.ru.nl/en/research/research-projects/healthy-student-life-phd-project-lifestyle-and-well-being-of-university-students

Contactinformatie

Contactpersoon