De kunst van het leerdicht
De kunst van het leerdicht

De kunst van het leerdicht

Griekse didactische poëzie
Tijdsduur
2018
Projecttype
Onderzoek

Binnen het klassieke genre van de Griekse en Latijnse epische poëzie (Homerus, Vergilius) hebben moderne geleerden een 'subgenre' van de zogenaamde didactische poëzie gedefinieerd: de dichter die zich voordoet als leraar en geleerde stof (bijv. farmacologie) uitgebreid presenteert aan zijn publiek, dat als leerling wordt opgevoerd. Hoewel deze didactische gedichten erg populair lijken te zijn geweest in de oudheid, worden veel ervan, vooral die uit de eerste eeuwen na Christus, vrijwel genegeerd door classici. Moderne lezers, niet gewend aan het samengaan van leren en literatuur, vinden het moeilijk om deze werken als kunstwerken te waarderen. Hoewel deze gedichten meestal beschouwd werden vanuit hun technische inhoud in plaats van hun elegante vorm, begint hun uitgesproken literaire aard de laatste tijd erkenning te krijgen.

In mijn project richt ik me voornamelijk op dit literaire karakter van het Griekse 'didactische epos'. Deze gedichten vormen een kruispunt van eigentijdse wetenschappelijke kennis, literaire esthetiek en de episch-didactische traditie, tegen de achtergrond van het alomvattende Romeinse rijk waarvan de auteurs, hoewel ze in het Grieks schreven, deel waren gaan uitmaken. Ik bestudeer de tekst als een instrument om poëticale elementen, kennis en presentatie samen te brengen, maar ook de interesse van de dichters in het eigentijdse leren en de profilering van geleerden die hun resultaten in epische verzen schrijven in plaats van proza en zichzelf daarmee presenteren als geletterden. Deze gedichten zijn fascinerende voorbeelden van de integratie van leren en literatuur, die onze moderne tegenstelling tussen de natuurwetenschappen enerzijds en de geesteswetenschappen anderzijds in een ander licht zetten. In het recente verleden heeft deze benadering geleid tot publicaties over Nicander van Colophon, Eudemus, Marcellus van Side, Philo van Tarsus, Aglaias van Byzantium, Andromachus de Oudere en het Carmen de viribus herbarum. Het doel van dit project is om deze benadering uit te breiden naar andere weinig bestudeerde gedichten.

Contactinformatie