De ontwikkeling van problematisch social mediagebruik in de adolescentie

De rol van relaties met leeftijdsgenoten
Tijdsduur
1 november 2022 tot 31 december 2026
Projectleden
Sanyogita Khare , S.S. Khare (Sanyogita) , prof. dr. R. Otten (Roy) dr. J.L. Pouwels (Loes) dr. H. Hendriks (Hanneke)
Projecttype
Onderzoek

In de adolescentie neemt het belang van leeftijdsgenoten toe. Omdat sociale media mogelijkheden creëert voor interactie en relaties met leeftijdsgenoten is het geen verrassing dat adolescenten fervente sociale mediagebruikers zijn. Terwijl het gebruik van sociale media (SMU) wordt geassocieerd met enkele voordelen, heeft het ook potentieel om problematisch te worden. Bij problematisch SMU komen moeilijkheden kijken zoals het reguleren ervan en het ervaren van negatief affect wanneer SMU niet mogelijk is. Het huidige project streeft ernaar de ontwikkeling van problematisch SMU in de adolescentie te onderzoeken. Er wordt voornamelijk gefocust op wie misschien vatbaar is voor problematisch SMU en onder welke omstandigheden. We focussen op opvallende sociale factoren zowel op individueel niveau (sociale behoeften) en op het niveau van leeftijdsgroep (sociale status en invloed). In lijn met deze kernelementen worden vier studies afgenomen die gebruik maken van observationele longitudinale data.