Child looking at pictures in children's book
Child looking at pictures in children's book

De ontwikkeling van woordproductie bij jonge kinderen: Monitoring van zichzelf en anderen

Perceptie en Productie van Lexicale items (PerPLex)
Tijdsduur
15 februari 2023 tot 15 februari 2028
Projectleden
F.M.H.G. Vissers (Fleur) , Delbar, N.A. (Natasja) (University of Leiden) , dr. I.L. Lammertink (Imme) , Prof. Levelt, C.C. (Claartje) (University of Leiden) , prof. dr. J.P.M. Fikkert (Paula)
Projecttype
Onderzoek

PerPLex is een project over de spraakperceptie (hoe een kind spraak waarneemt) en spraakproductie (wat een kind zegt en hoe) van lexicale items (woorden) bij peuters.

Jonge kinderen kunnen vaak nog niet alle woorden goed uitspreken. Zo kan het zijn dat kinderen ‘poot’ zeggen als ze naar brood wijzen. Waarom zeggen sommige kinderen ‘poot’ en niet ‘brood’? Komt dit omdat ze het woord nog niet goed kunnen uitspreken of hebben ze het woord ‘brood’ anders waargenomen of opgeslagen? En hoe komt het dat deze kinderen uiteindelijk toch ‘brood’ gaan zeggen en niet ‘poot’? Deze vragen staan centraal binnen het onderzoeksproject PerPLex. 

Het belangrijkste aspect waarnaar gekeken wordt binnen PerPLex is monitoring. Monitoring is wanneer kinderen hun eigen uitspraak van een woord vergelijken met hoe ze verwachten dat iemand of zijzelf het specifieke woord zou(den) zeggen. Bijvoorbeeld, als iemand ‘brood’ zegt dan kunnen ze dat vergelijken met het woord ‘poot’ (als ze het woord zo hebben opgeslagen). Als kinderen opmerken dat de uitspraak verschillend is, kunnen ze hun verwachting (‘poot’) aanpassen (‘brood’).

Logo PerPLex - Perceptie en Productie van Lexicale items

Binnen het project doen de kinderen verschillende taakjes, bijvoorbeeld het spelen van een spel of het kijken van een video. Met deze taakjes bekijken we de spraakperceptie en spraakproductie van kinderen. Uniek aan dit project is dat de analyses van de taken worden aangepast aan wat het specifieke kind begrijpt en zegt. Zo kunnen we ook meer te weten komen over de link tussen spraakperceptie en productie bij deze peuters.

Financiering

Partners

Universiteit Leiden

Contactinformatie