Consument en reclame nota
Consument en reclame nota

'De slechte adem van de consumptiemaatschappij'

Het debat over reclame en samenleving in Nederland, 1955-1979
Tijdsduur
1 februari 2020 tot 28 februari 2024
Projecttype
Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de kritiek op de reclame in Nederland in de jaren 1955-1979. In deze periode werd het fenomeen reclame onderwerp van een vaak hevig debat, dat raakte aan thema’s als de opkomst van de consument/consumptiemaatschappij, de invloed van media, de rolverdeling tussen man en vrouw en milieuvervuiling. In het onderzoek analyseer ik de argumenten, posities en interactie van de verschillende partijen die zich in het debat roerden. Het debat over reclame en samenleving vormt onderdeel van het bredere debat over de ‘modernisering’ van Nederland. De voor dit onderzoek gekozen insteek maakt het onder meer mogelijk de huidige historiografie over de opkomst van de moderne consumptiemaatschappij in Nederland te verrijken met een nieuwe invalshoek.

Contactinformatie