“Exposition Universelle. – Section Hollandaise: Types et Costumes Populaires, Dans Le Palais du Champ-de-Mars.” L’Univers Illustré (28 September 1878), p. 617. Image retrieved from Gallica.
“Exposition Universelle. – Section Hollandaise: Types et Costumes Populaires, Dans Le Palais du Champ-de-Mars.” L’Univers Illustré (28 September 1878), p. 617. Image retrieved from Gallica.

De transnationale dimensies van de regio in Europese geïllustreerde tijdschriften, 1842-1900

Redefining the Region, deelproject 1
Tijdsduur
1 februari 2020 tot 29 februari 2024
Projecttype
Onderzoek

De negentiende-eeuwse Europese geïllustreerde tijdschriftpers had een duidelijke belangstelling voor de regio in eigen land en daarbuiten en probeerde vaak verschillende soorten regionale karaktertypes in kaart te brengen, waarbij gravures werden gebruikt om specifieke kenmerken van fysionomie, werk en kleding te schetsen. Illustrated London News (1842 -) in Groot-Brittannië, L'Univers Illustré (1858-1900) in Frankrijk en Illustrirte Zeitung (1843-1944) in Duitsland publiceerden allemaal regelmatig verschillende illustraties van regionale karakters. Deze tijdschriften beeldden niet alleen de Europese regio thuis en elders af, maar kopieerden en herdrukten ook vaak illustraties uit andere tijdschriften en bewerkten en vertaalden de oorspronkelijke begeleidende bijschriften en artikelen zodat ze pasten bij het politieke perspectief van het tijdschrift waarin ze opnieuw verschenen.

Eerder onderzoek naar de regio heeft tot nu toe echter voornamelijk de regio bestudeerd in relatie tot nationalisme en heeft als zodanig fundamentele transnationale representaties van de regio in de geïllustreerde pers en de circulatie van streekverbeeldingen grotendeels over het hoofd gezien. Dit project gaat daarom verder dan een nationalistisch kader en onderzoekt in plaats daarvan de transnationale dimensies van de regio in Europese geïllustreerde tijdschriften van 1842 tot 1900. Geïllustreerde tijdschriften zullen niet alleen worden behandeld als doorgeefluiken, maar ook als actieve actoren in processen van affect en betekenisgeving. Op die manier probeert dit project inzicht te verschaffen in de manier waarop regio's in eigen land en elders in Europa figureerden in de tijdschriftpers, en bovendien in de manier waarop visueel en tekstueel materiaal over een regio (in herdruk) circuleerde via dit massamedium.

Dit project maakt deel uit van het hoofdproject Redefining the Region: De transnationale dimensies van de streek (P.I. Prof. Marguérite Corporaal).

“Rambling Sketches: Dutch Folk. – No. III.” Illustrated London News (21 June 1884), p. 601. Image retrieved from the British Newspaper Archive.

Afbeelding 1: “Rambling Sketches: Dutch Folk. – No. III.” Illustrated London News (21 June 1884), p. 601. Afbeelding verkregen via het British Newspaper Archive.

“A Holiday Among the Lapps.” The Graphic (21 August 1897), p. 264. Image retrieved from the British Newspaper Archive.

Afbeelding 2: “A Holiday Among the Lapps.” The Graphic (21 August 1897), p. 264. Afbeelding verkregen via het British Newspaper Archive.

“Exposition Universelle. – Section Hollandaise: Types et Costumes Populaires, Dans Le Palais du Champ-de-Mars.” L’Univers Illustré (28 September 1878), p. 617. Image retrieved from Gallica.

Afbeelding 3: “Exposition Universelle. – Section Hollandaise: Types et Costumes Populaires, Dans Le Palais du Champ-de-Mars.” L’Univers Illustré (28 September 1878), p. 617. Afbeelding verkregen via Gallica.

Resultaten

Scholten, A. & Os, S.K.E. van. "‘Gij moet de heidegrond ontginnen’: De Maatschappij van Weldadigheid en de cultivering van de bodem in de negentiende-eeuwse pers." De Moderne TijdDe Lage Landen, 1780-1940 5.3 (2021).

Contactinformatie