Brainstorm
Brainstorm

De Voorspellende Waarde van de Excitatie levels in het brein voor Elektrische Hersenstimulatie

Een Replicatie van het SHARP (Strengthening Human Adaptive Reasoning and Problem-Solving)-Programma

Het onderzoeksproject concentreert zich op de voorspellende waarde van excitatie/inhibitie (E/I) in de hersenen voor de doeltreffendheid van elektrische hersenstimulatie bij cognitieve training. Het onderzoek gebruikt data uit het SHARP (Strengthening Human Adaptive Reasoning and Problem-Solving)-programma, waarin verschillende elektrische stimulatie technieken (tRNS, tDCS, en tACS) en cognitieve training werden toegepast. Deze cognitieve training bestaat uit een combinatie van verschillende executieve functies in een op de computer ontworpen spel om de betrokkenheid van de proefpersonen te verhogen. Het hoofddoel van het SHARP programma was om de neurale paden te activeren die zijn geassocieerd bij executieve functies om zo neurale plasticiteit te induceren. In dit project wordt er onderzocht of de resultaten van de verschillende hersenstimulatie technieken te verklaren zijn door de excitatie/inhibitie levels in het brein.

Partners

Contactinformatie