De vroege carrière professionele identiteitsvorming van kunstdocenten

Tijdsduur
1 september 2019 tot 31 december 2024
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie

Eigentijds kunst- en cultuuronderwijs vraagt om bevlogen docenten met een sterk ontwikkeld beroepsbeeld. Als docentenopleider bij ArtEZ University of the Arts en buitenpromovenda aan de Radboud Docenten Academie, doet Maeve O’Brien promotieonderzoek naar de professionele identiteitsvorming van beginnende docenten beeldende kunst en vormgeving. Deze docenten zijn opgeleid voor twee beroepen: kunstenaar én docent. Tijdens de docentenopleiding is er veel aandacht voor hoe ze beide professionele identiteitsposities ontwikkelen. Maar eenmaal aan het werk op een school komt de verhouding tussen deze professionele identiteitsposities soms onder druk te staan.

In studie 1 is onderzocht hoe beginnende docenten beeldend kunstvakspecifieke en generieke professionele identiteitsdilemma’s ervaren in de vroege carrière. Uit deze studie blijkt dat ze twee keer zoveel dilemma’s ervaren als starters in andere schoolvakken, waarbij de kunstvakspecifieke dilemma’s echter niet zwaarder wegen in deze ervaring. De status en positie van kunst op school verscherpt hun dilemmaervaring, maar de generieke dilemma’s emotionele betrokkenheid bij leerlingen, een gevoel van tijdsgebrek voor de kerntaak lesgeven, alsook activiteiten buiten school zijn significante dilemma’s voor beginnende docenten beeldend.

In de tweede en derde studies worden 12 beginnende docenten gevolgd over een periode van 12 maanden. Dialogen met zowel de onderzoeker als tussen de deelnemers tijdens focusgroepen gaan belichten hoe persoonlijke motivatie voor het docentschap, vakkennis, het professionele discours en de schoolomgeving van invloed zijn op professionele docentidentiteit. De verwachting is dat deze authentieke beschrijvingen van ervaringen met professionele identiteitsvorming in de vroege carrière het inzicht in meervoudige identiteitsposities zullen verduidelijken, wat uiteindelijk kan bijdragen aan ons begrip van het hybride docentschap in een tijd van flexibilisering van de routes naar het beroep leraar.

Financiering

NWO promotiebeurs voor leraren

Partners

Contactinformatie