Visitors in Hyde Park 1947
Visitors in Hyde Park 1947

Deelproject The voice of the people: Groot-Brittannië

Tijdsduur
1 september 2020 tot 31 augustus 2023
Projecttype
Onderzoek

In dit deelproject van The voice of the people analyseert Jamie Lee Jenkins hoe gewone burgers in het naoorlogse Groot-Brittannië tegen het politieke systeem aankeken. Het onderzoekt de verwachtingen die ze hadden van hun politieke vertegenwoordigers en de rol die de roddelpers speelde bij het verwoorden van de populaire verwachtingen van democratie. Onderzoek naar deze kwesties zal ons begrip verbeteren van de rol die gewone burgers speelden bij het vormen van de naoorlogse politieke cultuur.

De kern van het onderzoek wordt gevormd door een verzameling communicatieve praktijken en mediaplatforms die veranderende uitingen van democratie de publieke sfeer binnenbrachten: eigen berichtgeving in kranten, in opdracht gemaakte en gepubliceerde opiniepeilingen, ingezonden brieven en televisie, waar men al vroeg experimenteerde met formats waarin burgers de kans kregen om hun mening te geven over de politieke kwesties van de dag.

Hoewel de mediageschiedenis recentelijk verrijkt is met studies over de mediatisering van de politiek, weten we nog steeds heel weinig over de rol die de massamedia hebben gespeeld in de communicatie over de populaire verwachtingen van democratie. Dit project stelt dat, in plaats van triviaal en onbeduidend, de roddelpers essentiële inzichten kan geven over hoe ze hun lezers een platform bieden om hun politieke mening te uiten en om interactie tussen burgers en politici te faciliteren. Het deelproject onderzoekt zowel hoe kranten populaire verwachtingen van democratie naar buiten brachten - door technieken en formats zoals peilingen, enquêtes, brieven aan de redactie en nieuwe vormen van verslaggeving - als hoe journalisten reflecteerden op hun rol in het bieden van een platform voor de politieke meningen van gewone burgers. Daarnaast onderzoekt het deelproject ook de bredere mediaomgeving door de lens van kranten, bijvoorbeeld toen 'de stem van het volk' zijn intrede deed op tv-schermen. Via deze formats had tv een vergaande invloed op de manier waarop burgers politieke kwesties konden begrijpen en zichzelf konden positioneren in het spectrum van de populaire meningen die hen door de media werd aangeboden. Hoe reageerde de roddelpers hierop? Hoe veranderden deze nieuwe formats de manier waarop mensen zich tot democratie verhielden en deze beleefden?

Financiering

  • Gerda Henkel Foundation

Contactinformatie