Debate Den Uyl and Wiegel on television (Peters, Hans / Anefo, 1977)
Debate Den Uyl and Wiegel on television (Peters, Hans / Anefo, 1977)

Deelproject The voice of the people: Nederland

Tijdsduur
1 september 2020 tot 31 augustus 2023
Projecttype
Onderzoek

In dit deelproject van The voice of the people onderzoekt Solange Ploeg de articulatie, mediatisering en constructie van de verwachtingen van democratie in Nederland in de naoorlogse periode (1945-1980). De centrale vraag is hoe veranderingen in het medialandschap en de opkomst van nieuwe mediapraktijken verwachtingen en percepties van democratie en politieke representatie hebben beïnvloed. De verschillende communicatieve praktijken waarmee politici en burgers in de publieke sfeer met elkaar communiceerden, staan hierbij centraal. 

Volgens Martin Conway (2020) werd in het naoorlogse Europa de democratie ‘een manier van leven’. Solange Ploeg onderzoekt hoe dit er in de praktijk uitzag door te focussen op het mediadieet van Nederlandse burgers in verkiezingstijd, op wat zij dagelijks te horen en te zien kregen over de politiek. In de naoorlogse periode werd televisie een integraal onderdeel van de publieke sfeer: het was in toenemende mate via de televisie dat burgers kennis namen van 'het politieke'. Communicatieve praktijken zoals televisiedebatten, actualiteitenprogramma's, politieke reclamespots en opiniepeilingen vormden een kader waarbinnen burgers toegang kregen tot 'het politieke' in verkiezingstijd. 

Daarnaast analyseert Solange Ploeg hoe nieuwe mediapraktijken zoals opiniepeilingen en televisieprogramma’s een platform boden voor interactie tussen politici en burgers. Via bijvoorbeeld televisiediscussies of politieke spelshows werden de verwachtingen over democratie voortdurend opnieuw onderhandeld door een grote verscheidenheid aan actoren (burgers, mediamakers, opiniepeilers, politici en sociale wetenschappers). Met behulp van de CLARIAH MediaSuite en archieven van kranten en omroeporganisaties, onderzoekt Solange Ploeg de onderliggende denkwijzen van deze actoren over politieke representatie en over de rol van de burger in de democratie die deze praktijken hielpen articuleren. 

Daarnaast besteedt Solange Ploeg aandacht aan de intenties en percepties van de intermediaire krachten die, met de opkomst van de nieuwe media, aan invloed hebben gewonnen bij het conceptualiseren en inkaderen van de relatie tussen burgers en politici. Zij bestudeert de verschillende formats, technieken en constructies van deskundigen, journalisten, opiniepeilers en omroepen die hielpen de stemmen en meningen van gewone burgers in de publieke sfeer te brengen en er betekenis aan te geven.

Resultaten

Financiering

  • Gerda Henkel Foundation