Willy Brandt during his speech in Krefeld in front of the Kaiser-Wilhelm Museum
Willy Brandt during his speech in Krefeld in front of the Kaiser-Wilhelm Museum

Deelproject The voice of the people: West-Duitsland

Tijdsduur
1 september 2020 tot 31 augustus 2023
Projecttype
Onderzoek

In dit deelproject van The voice of the people onderzoekt Malte Fischer hoe alledaagse burgers in de Bondsrepubliek Duitsland tegen het naoorlogse politieke systeem aankeken. De verwachtingen van burgers ten opzichte van hun politieke vertegenwoordigers worden onderzocht en er wordt geanalyseerd hoe burgers zich hun eigen rol in de naoorlogse politieke orde hebben voorgesteld. Het project maakt gebruik van een grote verscheidenheid aan bronnen, waaronder de brieven die burgers stuurden naar politieke partijen, het parlement en individuele politici, en de archieven van kranten, tijdschriften en omroepen.

Enkele vragen die dit deelproject probeert te beantwoorden zijn: hoe zagen alledaagse burgers democratie en wat betekende democratie precies voor hen? Zagen ze democratie vooral als een (statisch) politiek systeem of als een dynamisch democratiseringsproces dat ook in hun privéleven doordrong? Welke concepten en kaders gebruikten ze in hun discussie over democratie en wat zegt dit over de kennis die burgers hadden van het politieke systeem? Wat was hun belangrijkste referentiepunt: lokale, regionale of nationale politiek? Hoe reageerden ze op de veranderende selectie, achtergrond en gedrag van hun parlementsleden gedurende de naoorlogse jaren? Hoe reageerden burgers op de activiteiten van buitenparlementaire bewegingen?

Daarnaast richt het deelproject zich op de verschillende manieren waarop het begrip 'het volk' en 'de burger' zijn geconceptualiseerd in naoorlogse politieke debatten. Hoe interpreteerden politici, journalisten en andere politieke actoren deze begrippen binnen de context van de naoorlogse democratische politieke orde? Welke indelingen gebruikten ze om deze abstracte concepten te ontleden? Welke veronderstellingen over populaire verwachtingen en kennis van politiek lagen ten grondslag aan hun discussies over naoorlogse democratie en politieke vertegenwoordiging?

Resultaten

Financiering

  • Gerda Henkel Foundation

Contactinformatie