Samenwerking aan tafel
Samenwerking aan tafel

(De)legitimation and international order

De laatste jaren worden internationale organisaties (IO's) steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen ten aanzien van hun autoriteit en legitimiteit. Hun regels worden niet nageleefd, hun mandaten worden betwist, hun financiering wordt gekort en hun leden dreigen zich terug te trekken. De bestaande wetenschap heeft vooruitgang geboekt bij het verklaren van de eb en vloed van deze betwisting. De literatuur wijst op ongelijk verdeelde economische effecten, inbreuken op nationale soevereiniteit en democratische keuzes, of een maatschappelijk verzet tegen globalisering onder impuls van populisme, identiteitspolitiek en nieuwe culturele kloven. 

We weten echter betrekkelijk weinig over de dynamiek van IO-contestatie, afgezien van spraakmakende gevallen uit westerse samenlevingen (bv. Brexit), en hoe uitdagingen en verdedigingen van IO-gezag elkaar beïnvloeden om de internationale orde te (de)legitimeren. In dit project, gefinancierd door de GLOCAL hotspot, bouwen we een nieuwe dataset over de (de)legitimatie van internationale orde die ons in staat zal stellen deze conceptuele en empirische lacunes op te vullen.

Financiering

GLOCAL

Contactinformatie