Lopende mensen
Lopende mensen

Democratic innovations & populism: For better or worse?

Populisme is in opkomst, en populistische burgers zijn boos. Zij vinden dat politici niet naar hen luisteren. In dit project van dr. Kristof Jacobs wordt onderzocht of en hoe democratische innovaties (zoals door burgers geïnitieerde referenda, participatieve budgettering en burgervergaderingen) hier iets aan kunnen doen. Vaak wordt aangenomen dat dergelijke innovaties ofwel een positief effect hebben ofwel, in het slechtste geval, geen effect hebben. Maar of dit in de praktijk ook het geval is, is tot nu toe niet onderzocht.

Resultaten

In dit project wordt onderzocht in hoeverre democratische innovaties van invloed zijn op de populistische houding van burgers. Voorlopige bevindingen zijn onder meer:

  • Een meta-analyse van de effecten van democratische innovaties laat zien dat minipublieken effect kunnen hebben op deelnemers.
  • Een gepubliceerd artikel laat zien dat burgers met een hogere mate van populistische attitudes eerder geneigd zijn verlies in een referendum te accepteren.
  • Een conferentiepaper over de effecten van deelname aan participatief budgetteren laat zien dat zeer populistische burgers minder populistisch werden (maar ook dat minder populistische burgers populistischer werden).

Financiering

NWO

Contactinformatie