Denial or dutifulness: de omgang van Nederlandse rechters met besluiten van internationale mensenrechtenhoven

Hoe, wanneer en waarom gaan Nederlandse rechters om met besluiten van internationale mensenrechtenhoven?
Tijdsduur
1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024
Projecttype
Onderzoek

Uitspraken van internationale (mensenrechten) hoven worden steeds vaker aangevochten. Dit is zorgwekkend omdat nationale rechters onmisbaar zijn voor de naleving van internationale rechtspraak. In tijden van rechtsstatelijke achteruitgang is het cruciaal om te begrijpen hoe, wanneer en waarom nationale rechters zich baseren op internationale uitspraken. Dit project richt zich op Nederland, waar een hoge mate van opvolging wordt verwacht. Het onderzoekt zeven mogelijke verklaringen op basis van een jurisprudentieanalyse en interviews met rechters. Dit leidt tot diepgaande en interdisciplinaire inzichten die kunnen bijdragen aan een beter functionerende (inter)nationale rechtsorde alsmede lessen voor landen die te maken hebben met rechtsstatelijke achteruitgang.

Financiering

Contactinformatie