Foto banner Geneeskunde
Foto banner Geneeskunde

Didactische vaardigheden voor studenten Geneeskunde in het keuzecoschap

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2023 tot 2024
Projectleden
Mike Keizer , Jolanda Schieving
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

De Medische Faculteit biedt studenten de mogelijkheid om via een keuzecoschap zich te verdiepen in het geven van onderwijs. Hoewel de keuzecoschap een mooie kennismaking vormt met de rol van docent, ervaren deelnemende studenten dat zij onvoldoende voorbereid worden op het geven van onderwijs. Om studenten beter toe te rusten, is het van belang om didactische vaardigheden aan te leren. Hoe kan een nieuwe leerlijn ‘onderwijskundige didactiek’ studenten hierin handvatten bieden?   

Hypothese

Door studenten de kans te geven om zich te verdiepen in het geven van onderwijs, kunnen zij al tijdens hun studie ervaring op doen met het verzorgen van onderwijs. Deze ervaringen zullen niet alleen resulteren in enthousiastere studenten, maar (hopelijk) ook in een blijvende betrokkenheid in het onderwijs.  

Gewenste oplossing

Het doel van deze innovatievoucher is het toevoegen van de leerlijn ‘onderwijskundige didactiek’ aan het bestaande keuzecoschap ‘Onderwijs’. Deze leerlijn zal een didactisch programma omvatten voor een periode van vier weken, waarbij elke week één onderwijsdag wordt besteed aan diverse thema’s zoals didactiek en toetsing. Het doel is om studenten praktische, didactische en onderwijskundige kennis en vaardigheden bij te brengen. Een belangrijk aspect van de leerlijn is de nadruk op intervisie, waardoor studenten met en van elkaar kunnen leren. 

Plan van aanpak

Jolanda en Mike beginnen met het ontwikkelen van het curriculum, het opstellen van het lesplan en het opstellen van onderwijsmaterialen. Na het informeren van studenten Geneeskunde over de nieuwe leerlijn, wordt de leerlijn ‘onderwijskundige didactiek’ daadwerkelijke uitgevoerd. Na afloop van de leerlijn evalueren studenten en docenten samen de leerlijn en passen ze het aan op basis van de ontvangen feedback.   

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten