Woman sits at a table behind her laptop.
Woman sits at a table behind her laptop.

Digitalisering in het talenonderwijs

Digitalisering biedt nieuwe kansen en uitdagingen voor het talenonderwijs: leerders hebben nu de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk online deel te nemen aan taallessen, zich bezig te houden met taalleren in online communities en sommigen maken zelfs gebruik van innovatieve methoden met Virtual Reality of Artifical Intelligence. In dit project zijn we geïnteresseerd in interacties tussen leerders, docenten en de digitale tools binnen deze en vergelijkbare contexten. Met een conversatieanalytische benadering analyseren we leer- en onderwijsinteracties beurt voor beurt om de dynamiek van talenonderwijspraktijken in tijden van digitalisering te onderzoeken. Als onderdeel hiervan gaan we in op de vraag hoe digitalisering de beroepspraktijk van taaldocenten beïnvloedt. Het project is een samenwerking tussen iHub, het interdisciplinaire Hub voor Digitalisering en Samenleving van de Radboud Universiteit, en het Centre for Language Studies.

Financiering

Ammodo award

Contactinformatie

marie.rickert@ru.nl