Diversiteit en volwaardig partnerschap in hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met CMB en hun communicatiepartners

Tijdsduur
1 november 2022 tot 1 november 2023
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Behavioural Science Institute

De ontwikkeling van een richtlijn cultuursensitief hulpverlenen bij ondersteunde communicatie-interventies aan kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen.

Het goed afstemmen van een behandeling op de persoon is de meest bepalende factor in het slagen van een behandeling. Bij mensen met een andere culturele of subculturele achtergrond brengt dit uitdagingen met zich mee. De cultuur, leefwereld en beleving van de cliënt wordt ook wel de developmental niche genoemd en kennis hiervan is essentieel voor het slagen van een behandeling. Vaak is er echter sprake van een gat tussen de developmental niche van een cliënt (andere cultuur, andere taal, laaggeletterd) en die van de hulpverlener (blank, hoogopgeleid).

In dit project wordt een richtlijn cultuursensitief hulpverlenen bij Ondersteunde Communicatie-interventies aan kinderen en jongeren met Communicatief Meervoudige Beperkingen ontwikkeld. Het doel is hulpverleners handvatten geven om het gat in de cultuur, leefwereld en beleving van de cliënt en zijn/haar communicatiepartners en zichzelf te overbruggen en hen in elke stap in het hulpverleningsproces te helpen hoe deze zo cultuursensitief mogelijk uit te voeren. Denk daarbij aan een stappenplan, het geven van voorbeeldvragen of gespreksonderwerpen. De richtlijn heeft aandacht voor de eigen impliciete biases van de behandelaar. Het (h)erkennen van deze biases is de eerste stap in de eerder genoemde overbrugging.

Hierbij richten het project zich specifiek op de communicatieve behandeling, aangezien communicatie daarin vanzelfsprekend essentieel is en het beroep op de communicatiepartner(s), vaak de ouders, relatief groot is. Ook richten we ons specifiek op ouders die zelf de Nederlands taal niet goed machtig zijn, een (lichte) verstandelijke beperking hebben, laaggeletterd zijn of ouders met een lage sociaal economische status. Ouders spelen een centrale rol in het uitvoeren en slagen van een interventie en gelijkwaardigheid en volwaardig partnerschap van alle ouders zal nagestreefd moeten worden in de opzet en uitvoer van de communicatieve behandeling.

Financiering

Contactinformatie