Een portretfoto van Linda Kwakkenbos en Ilianne Boumans en het Maria Montessorigebouw
Een portretfoto van Linda Kwakkenbos en Ilianne Boumans en het Maria Montessorigebouw

Een actievere houding vormen middels blended learning

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het eerstejaars psychologievak ‘Methoden van Professioneel Handelen’ moet studenten een wetenschappelijke houding in de psychologische praktijk helpen vormen. Dit gebeurt door de opzet van de cursus nog onvoldoende. Hoe kan blended learning ervoor zorgen dat studenten die houding aangeleerd krijgen en betrokkenheid wordt aangemoedigd?

Eerstejaars studenten Psychologie geven de laatste jaren aan moeite te hebben met het volgen van de rode draad van de cursus. Het vak vormgeven op zo’n manier dat een actievere houding van de student noodzakelijk wordt, zou die duidelijkheid kunnen aanbrengen. Tegelijkertijd wordt hierdoor de verwachte wetenschappelijke houding bij studenten gestimuleerd.

Gewenste oplossing

Een blended learning-format zou dit kunnen bewerkstelligen. In plaats van een traditionele onderwijsvorm wordt bij blended learning verschillende vormen van onderwijs, waaronder interactive storytelling, peer-learning en verschillende digitale middelen ingezet die rusten op het initiatief van de student. Als bijkomend doel heeft dit om studenten van elkaar te laten leren. De docent heeft de rol van coach, die het groepsproces begeleidt en de kwaliteit van de inhoudelijke discussie bewaakt.

De bedoeling van dit voucherproject is om te onderzoeken of en hoe verschillende onderwijsvormen de rode draad van de cursus duidelijker maken voor studenten. Bovendien willen Kwakkenbos en Boumans bekijken of er door de nieuwe opzet meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid van studenten wordt gecreëerd om de leegloop bij werkgroepen te verminderen.

Plan van aanpak

Boumans en Kwakkenbos zullen door middel van verschillende onderzoeksmethoden meten in hoeverre de nieuwe opzet van de cursus de gestelde doelen behaalt. De input van studenten staat hierin centraal. Zo worden zowel voor aanvang als na afloop van de cursus enquêtes onder studenten verspreid die verschillende aspecten als betrokkenheid en motivatie bevragen. Daarnaast wordt aan de hand van de leerdagboeken die studenten bij moeten houden onderzocht hoe het self-regulated onderwijs ze af gaat. Ook bij docenten zal middels focusgroepen worden gepolst hoe zij de nieuwe onderwijssetting ervaren.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouders.