Afbeelding van Yvonne Rossenberg
Afbeelding van Yvonne Rossenberg

Een Community of Practice als verbindende factor

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderzoek

Bekijk de uitkomst van dit project

Aanleiding

De mogelijkheden tot contact en samenwerking tussen studenten zijn ingeperkt door de recente Covid-19-pandemie. Hierdoor is het lastiger voor studenten om zich verbonden te voelen met medestudenten, de opleiding en de universiteit. Kan het werken in een Community of Practice meer verbinding creëren en motivatie positief stimuleren?

Vanuit haar eigen ervaringen als onderzoeker weet Yvonne dat het werken in een Community of Practice (CoP) het gevoel van gemeenschap en verbondenheid kan vergroten. Studenten participeren in de CoP door de meest recente ontwikkelingen in het onderzoeksveld te analyseren, daarover mee te denken en met elkaar te discussiëren.

Gewenste oplossing

Yvonne wil onderzoeken of een dergelijke gemeenschap binnen het curriculum van de Master Business Administration in te passen is. Verder zal zij kijken naar de effecten van het participeren in de gemeenschap op het gebied van betrokkenheid, motivatie en effectief studeren.

In onderstaande video legt  Yvonne uit wat de kracht is van een Community of Practice en hoe dit kan bijdragen aan verbondenheid op de leer- en werkplek. 

Interview met Yvonne

Plan van aanpak

In dit project bestaat de CoP uit een internationaal team van wereldwijd erkende onderzoekers op het gebied van workplace commitment. Masterstudenten van de opleiding Business Administration nemen hier ook aan deel. De verwachting is dat de student door deelname aan de CoP dichterbij de academische onderzoekspraktijk komt te staan.

Ook in het onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van Communities of Practice wordt samenwerking gestimuleerd. Zo wordt er samengewerkt tussen de aanvrager, een student-assistent en verschillende belanghebbenden binnen de opleiding.

Het voucherproject zal een pilotstudie vormen. Het is daarmee een springplank voor verder onderzoek in het masteronderwijs. De adviezen van externe consultants, de evaluatie van de CoP-editie en de verkregen inzichten zullen de basis vormen voor verdere onderwijsverbeteringen in het masteronderwijs van Bedrijfskunde.

Resultaten

Naderhand blijkt dat een CoP verschillende positieve effecten te hebben. Zo is het voor docenten een prettige en leuke manier om onderzoek en onderwijs te combineren. Voor studenten die een academische carrière overwegen is het daarnaast een unieke kans om kennis te maken met die wereld. Bovendien zorgde de vrije vorm van het project ervoor dat studenten vindingrijk en gemotiveerd waren en boven de initiële verwachtingen presteerden. 

Ook bleek het internationale aspect leerzaam. Ondanks de nauwe banden tussen onderzoekers, zorgden de cultuurverschillen soms voor onduidelijkheden en wrijving. Hierdoor is naar voren gekomen dat duidelijke afspraken en goede interculturele communicatie in een internationaal project van groot belang zijn. 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.