Een grijze toekomst tegemoet?

De juridische toelaatbaarheid van de Nederlandse verplichtstelling van deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen in het licht van het Europees mededingingsrecht en de vrijheid van dienstverrichting
Tijdsduur
1 november 2022 tot 1 november 2027
Projecttype
Onderzoek

In het onderzoek staat de vraag centraal: is de Nederlandse verplichtstelling van deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen, met inachtneming van de nieuwe pensioenregels in de Wet toekomst pensioenen, juridisch toelaatbaar gelet op het Europees mededingingsrecht en de Europese regels voor de vrijheid van dienstverrichting, en wat zijn de (mogelijke) Unierechtelijke (rechts)gevolgen voor bijvoorbeeld de wetgever, bedrijfstakpensioenfondsen en (ex-)werknemers indien deze vraag ontkennend wordt of zou worden beantwoord?

Het onderzoek is van groot maatschappelijk belang: menig werknemer neemt verplicht deel aan een bedrijfstakpensioenfonds. Een uitvoerige systematische wetenschappelijke analyse van deze materie ontbreekt momenteel grotendeels en er zijn lacunes op het onderzoeksterrein. Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren, in het licht van het Unierecht, aan het debat omtrent de toekomstbestendigheid van de verplichtstelling en inzicht te geven in de beschikbare juridische ruimte voor verplichtstelling.

Financiering

Contactinformatie

Contactpersoon