Johfra Bosschart, Zodiac Series
Johfra Bosschart, Zodiac Series

Een inclusiever curriculum in de geschiedenis van kunst en cultuur

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2024 tot 2025
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Studenten Algemene Cultuurwetenschappen missen niet-Westerse kunst en vrouwelijke kunstenaars in de cursus ‘History of Western Arts’. Tom en Maarten streven naar een inclusievere cursus en willen met behulp van hun innovatievoucher een nieuwe leerlijn ontwikkelen samen met studenten en docenten. 

De eerstejaarscursus ‘History of the Western Arts’ binnen de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen kampt met verschillende problemen. Studenten vinden het moeilijk om samenhang te zien tussen verschillende kunstvormen en klagen over een gebrek aan inclusiviteit. Zij wijzen op een tekort aan niet-Westerse kunst en vrouwelijke kunstenaars. Ook docenten ervaren moeilijkheden, waaronder de als ouderwets bestempelde kaders. Hoe kan dit historische vak zo worden gedoceerd dat het rekening houdt met diversiteit en globalisering, zodat studenten inclusieve historische kennis kunnen ontwikkelen? 

Hypothese

Tom en Maarten willen dat deze cursus op een meer inclusieve manier wordt gedoceerd, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit onder zowel studenten als docenten. Hun doel is om een leerlijn te creëren waarop het curriculum kan worden gebaseerd, die studenten voorziet van een breder historisch perspectief.  

Gewenste oplossing 

Met behulp van hun innovatievoucher gaan ze aan de slag om een nieuwe leerlijn te ontwikkelen, waarop zowel deze cursus als het gehele curriculum kan worden afgestemd. Deze nieuwe leerlijn zal dienen als basis voor het opleiden van studenten tot beheerders van kunst en cultuur in de 21ste eeuw, in lijn met het streven van de Radboud Universiteit naar culturele duurzaamheid.

Plan van aanpak 

Om dit te bereiken, zal er een team worden gevormd bestaande uit studenten en docenten van de cursus. Dit team zal de huidige situatie inventariseren, literatuuronderzoek uitvoeren en hun visie op een nieuwe leerlijn bespreken. Dit wordt gecoördineerd door Airin Rezazadeh Farahmand. Op basis van de bevindingen zal het team samen met de facultaire onderwijsadviseur een nieuwe leerlijn ontwikkelen, inclusief nieuwe werk- en toetsvormen. Deze leerlijn wordt pilotgewijs getoetst en vervolgens geëvalueerd.  

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie