Caro Struijke
Caro Struijke

Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van de cursus Academisch Schrijven

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het ontbreekt studenten vaak aan voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van academisch schrijven. Zij voelen zich daarnaast regelmatig onzeker over hun taal- en schrijfvaardigheid. Ook geeft ongeveer de helft van de Radbouddocenten aan dat zij geen onderwijs of feedback kunnen geven over de talige aspecten van teksten, terwijl zij taalvaardigheid wel belangrijk vinden. Op welke manier kan de bestaande cursus Academisch Schrijven studenten optimaal ondersteunen in hun ontwikkelingsproces?

Sinds kort biedt de universiteit via het taalbeleid studenten een gratis cursus Academisch Schrijven aan die is bedoeld om studenten te ondersteunen en indirect vakdocenten te ontlasten. Eerder onderzoek toonde onder andere al aan dat taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en zelfeffectiviteit zijn gelinkt aan de kwaliteit van academische teksten en studiesucces. Zij versterken elkaars effect bovendien.

Gewenste oplossing

In dit voucherproject wordt onderzocht op welke manier de cursus Academisch Schrijven bijdraagt aan het verbeteren van de zelfeffectiviteit, taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van derdejaars bachelorstudenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Na analyse zullen de uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om waar nodig de cursus te verbeteren en om faculteiten en de universiteit te adviseren over de bredere inzet van de cursus Academisch schrijven.

Plan van aanpak

Om de talige kwaliteiten en de zelfeffectiviteit te testen, worden bij twee groepen een vragenlijst afgenomen en een rubric ingevuld. Het gaat om een interventiegroep die de cursus volgt en een controlegroep die het reguliere onderwijs volgt. De vragenlijst en rubric worden voor en na de toets afgenomen. Ook wordt door middel van smile sheets en focusgroepen nagegaan welke onderwijsonderdelen het beste werken.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.