Leraar voor klas met leerlingen
Leraar voor klas met leerlingen

Een tweesnijdend zwaard: onderwijsgerelateerde beroepsoriëntatie in de bachelor Politicologie

Comenius Teaching Fellowship
Tijdsduur
2020
Projecttype
Onderzoek

'Een baan voor de klas, dat lijkt me wel wat', hoort Gerry van der Kamp-Alons elk jaar van een aantal studenten Politicologie. Maar een realistisch beeld van lesgeven op een middelbare school, hebben zij meestal niet. De universitair docent Internationale betrekkingen schreef een plan om daar verandering in te brengen.

Aanleiding

Ieder jaar zijn er studenten Politicologie die een baan voor de klas in de toekomst wel zien zitten. Toch is er veel uitval in de universitaire lerarenopleiding die de studenten kunnen volgen om docent Maatschappijleer te worden. Ook van de afgestudeerden die voor de klas komen te staan, kiezen er heel wat na een aantal jaar alsnog voor een ander carrièrepad. Hieruit blijkt dat studenten tijdens de bachelor onvoldoende geïnformeerd worden over de onderwijs-gerelateerde beroepsoriëntatie.

Aanpak binnen het project

In ieder jaar van de bachelor Politicologie wordt aan een bestaande cursus een oriëntatie op het onderwijs toegevoegd. Hierin wordt de vertaling van vakinhoudelijke kennis naar een onderwijs- en leeromgeving centraal gezet. Een voorbeeld hiervan is een opdracht waarin studenten een lesplan maken voor een havo- of vwo-klas over verkiezingen. 

Studenten kunnen daarnaast kiezen voor een onderwijslab waarin ze onderwijsonderzoek doen, in samenwerking met een middelbare schooldocent, een docent Politicologie en een docent van de Radboud Docentenacademie. Hierin ontwikkelen ze een lespakket met een thema dat aansluit bij zowel een subdiscipline uit de Politicologie, als het examenprogramma van Maatschappijleer. Het lespakket wordt in gebruik genomen en studenten komen zelf voor de klas te staan. 

Het doel is om studenten een beter geïnformeerde keuze voor het onderwijs te laten maken, en daarmee ook een duurzame keuze. Studenten krijgen door het project door de hele bachelor beetje bij beetje een idee van het leraarschap. Zo leren ze hoe de theorie in de praktijk vorm krijgt en werkt.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een beurs uit het Comeniusprogramma. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) kent deze beurzen jaarlijks toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. 

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de projecthouder.