Onderzoeksproject icoon
Onderzoeksproject icoon

EMRRGD: EMotionele Reactiviteit en Emotie Regulatie Onderzoek

Hoe hangt reactiviteit en regulatie samen met mentale gezondheid en welzijn?

Omgaan met emoties is een uitdaging waar iedereen, jong of oud, voor staat. Als iemand er in slaagt om zijn of haar emoties succesvol te hanteren, dan opent dat vaak het pad naar mentale gezondheid en welbevinden. Wanneer iemand echter last heeft om emoties te reguleren, dan ontstaat het risico op emotionele problemen en psychopathologie.

In het EMRRGD project, wordt onderzocht hoe individuele verschillen in emotionele reactiviteit (gezien als belonings- of strafgevoeligheid) en emotieregulatie (strategieën en vaardigheden) samen gedrag beïnvloeden en bijdragen aan mentale gezondheid en welbevinden (of psychologische problemen en psychopathologie).

De basis van het project, wordt gevormd door het EMRRG model dat beschrijft hoe emotionele reactiviteit en emotieregulatievaardigheden en -strategieën samen interageren om gedrag te activeren. Verschillende interacties tussen deze variabelen bepalen het risico op psychopathologie of faciliteren welbevinden en mentale gezondheid.

In het project worden empirische data verzameld om hypotheses te testen die op basis van het EMRRGD model kunnen geformuleerd worden.

In één subproject (https://osf.io/tp4zb/) wordt getest of het verband tussen strafgevoeligheid en internalizerende problemen wordt gemedieerd door ER vaardigheden en cognitieve en gedragsmatige ER strategieën.

In een tweede subproject (https://osf.io/gavz5) wordt aan de hand van longitudinale data getoetst hoe familiale contextfactoren (depressie bij een ouder, attachment en gezinsklimaat) een impact hebben op het gebruik van sociale steun als ER strategie door kinderen (gemiddelde leeftijd 10) en hoe dat dan op zijn beurt invloed heeft op veerkracht tijdens de adolescentie (gemiddelde leeftijd 16), gemeten als stress tijdens de COVID-19 periode.

In de toekomst zullen nog andere subprojecten worden uitgevoerd.

EMRRGD model

Contactinformatie