Three wired telephones
Three wired telephones

Enquête Taalattitudes in de Lage Landen

Het project betreft een enquête over de gesproken en onderwezen talen in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) en de houding van taalgebruikers ten opzichte van de verschillende talen, en organiseerde een studiemiddag hierover. De enquête is bedoeld voor studenten in het hoger en universitair onderwijs in Nederland en België van alle studierichtingen. Ook docenten kunnen de enquête invullen.

De enquête bevat een reeks vragen over talen thuis, schooltalen en talen die ze tijdens hun studie gebruiken. Via de antwoorden willen we inzicht krijgen in de positie van de verschillende talen in de Nederlandse en Belgische meertalige samenleving, en de waarde die studenten hechten aan taalvaardigheid, zowel in hun privésituatie als binnen hun studie- en (toekomstige) werksituatie. Op deze manier hopen we onder andere beter te begrijpen waarom talenstudies niet erg populair zijn, terwijl de maatschappelijke behoefte aan taalvaardigheden groot is. We hopen ook dat de antwoorden een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over de voertaal of -talen in het hoger onderwijs. We verwachten dat de antwoorden interessante verschillen aan het licht zullen brengen tussen de verschillende vakgebieden, tussen de twee landen en tussen de verschillende taalgebieden.

Partners

Nederlandse universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs:

 • Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)
 • Fryske Akademy
 • NHL Stenden
 • University of Groningen
 • Tilburg University
 • Utrecht University

Belgische universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs:

 • Arteveldhogeschool Gent
 • Hogeschool Gent (HOGENT)
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • UCLL (University Colleges Leuven-Limburg)
 • UCLouvain
 • Universiteit Gent
 • Université libre de Bruxelles (ULB)
 • Universiteit Luik
 • Université de Namur
 • Université de Lille
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Platforms:

 • Nederlands/Vlaams platform Taalbeleid Hoger Onderwijs
 • NUT (Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra)
 • De Taalsector
 • Vlaams Talenplatform
 • Vereniging van Leraren in Levende Talen
 • Nationaal platform voor de talen
 • Taalunie
 • ANBF
 • Vlaams Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs
 • Europese Dag van de Talenplatform
 • Netwerk Didactiek Nederlands
 • Forum voor Taalbeleid in het Hoger Onderwijs
 • Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC)