Aquaculture
Aquaculture

Environmental impact of inland aquaculture in Brazil

Greenhouse gas emission and nutrient pollution
Tijdsduur
2022 tot 2025
Projectleden
prof. dr. S. Kosten (Sarian) , Nathan Barros - UFJF (Brazil) , Claumir Muniz - UNEMAT (Brazil) , Ernandes Sobreira Oliveira Junior - UNEMAT (Brazil) , Ana Paula Dalbem Barbosa (UNEMAT & RU) , Ana Paula Dalbem Barbosa (UNEMAT & RU)
Projecttype
Onderzoek

De wereldwijde aquacultuurproductie neemt jaarlijks met 5-11% toe om aan de wereldwijd toenemende vraag naar dierlijke eiwitten te voldoen. Hoewel aquacultuur een belangrijk middel kan zijn voor armoedebestrijding en voedselzekerheid in arme regio's, brengt de aquacultuurhausse ook milieukosten met zich mee. In ~100 aquacultuurvijvers in verschillende klimaatgebieden in Brazilië zullen wij de uitstoot van broeikasgassen (methaan (CH4), koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (N2O)) kwantificeren, nutriëntenbudgetten (stikstof, fosfor en koolstof) opstellen en levenscyclusanalyses uitvoeren. Verschillende beheerspraktijken zullen worden vergeleken, met als uiteindelijk doel bij te dragen tot de ontwikkeling van een overzicht van beste praktijken.

Financiering

Fellowships by Brazilian partners and by Erasmus+

Partners

Radboud University, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade do Estado de Mato Grosso, The University of Texas Rio Grande Valley (USA)

Contactinformatie