Person reading news on phone
Person reading news on phone

Evaluatie van subjectiviteit in digitale nieuwsberichten

Effecten op lezersgroepen met verschillende leesvaardigheden

De toenemende populariteit van sociale media als platform voor nieuwsdistributie heeft de manier waarop nieuwsverhalen worden geschreven en geconsumeerd veranderd. Recente studies tonen aan dat sociale media nieuwe vormen van digitaal nieuwsdiscours hebben voortgebracht die worden gekenmerkt door een verhoogde subjectiviteit. Het blijft echter onduidelijk hoe subjectiviteit precies tot uiting komt in nieuwsverhalen op sociale media in vergelijking met journalistieke websites, en belangrijker nog, hoe deze subjectiviteit de online verwerking en offline evaluatie van nieuwsverhalen beïnvloedt, met name bij verschillende groepen lezers met een verschillende geletterdheid. Dit onderzoeksproject heeft tot doel de relatie tussen subjectiviteit, digitaal nieuwsmedium en geletterdheid te ontrafelen, door de verwerking en waardering van subjectiviteit in online nieuwsverhalen te onderzoeken, waarbij nieuws op sociale mediaplatforms en journalistieke nieuwswebsites worden vergeleken en de impact van individuele verschillen in geletterdheid in aanmerking wordt genomen. Dit doel zal worden bereikt door een combinatie van coprusstudies, online crowdsourcing experimenten en eye-tracking experimenten op Engelse en Russische media. 

Financiering

Contactinformatie