Faith
Faith

Evangelische Protestanten in het jaar 2020: Gemeenschap, Identiteit en Geloof

Tijdsduur
1 september 2020 tot 1 september 2024
Projectleden
dr. P.A.D.M. Vermeer (Paul) dr. J. Kregting (Joris) , Dr. Hans Riphagen (VU/ Baptist seminary) , Dr. Merijn Wijma
Projecttype
Onderzoek

Ondanks de secularisatie in termen van religieuze ontkerkelijking en daling van kerkbezoek dat gestaag vordert in Nederland, zijn er ook verschillende evangelische en pinkstergemeenten die gedijen, of die in ieder geval veel minder last hebben van de seculariserende krachten in de Nederlandse samenleving. Tegen deze achtergrond is dit project erop gericht om meer inzicht te krijgen in deze specifieke groep van meer orthodoxe, toegewijde gelovigen. Voor dit doel is een uitgebreide online enquête gehouden onder 1.100 Nederlandse protestanten die zichzelf als evangelisch identificeren. De aldus verzamelde gegevens hebben betrekking op de socio-demografische achtergrond van deze evangelische protestanten, de verschillende manieren waarop zij betrokken zijn bij hun geloofsgemeenschappen, hun religieuze overtuigingen en oriëntaties en hun morele en politieke overtuigingen.

Deze informatie zal worden gebruikt om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  1. Hoe verhouden hedendaagse Nederlandse evangelicalen zich tot een geloofsgemeenschap, welke religieuze praktijken voeren zij uit, wat zijn hun religieuze kernovertuigingen en politieke en morele overtuigingen en hoe positioneren zij zich ten opzichte van de seculiere Nederlandse samenleving?
  2. Wat is de religieuze geschiedenis van hedendaagse Nederlandse evangelicalen in termen van onthechting, hernieuwde hechting en religieuze omschakeling?
  3. Welke subgroepen kunnen we onderscheiden binnen de hedendaagse Nederlandse evangelicalen op basis van hun zelfverstaan, bronnen van autoriteit en religieuze overtuigingen?
  4. Wat is typerend voor het sociale profiel van hedendaagse Nederlandse evangelicalen in termen van hun politieke en morele overtuigingen en sociaal-economische status in vergelijking met het sociale profiel van de Nederlandse bevolking?
  5. Wat is typerend voor het religieuze en sociale profiel van hedendaagse Nederlandse evangelicalen in vergelijking met evangelicalen in Europa en de VS?

 

Resultaten

Wijma, Merijn, Paul Vermeer, Hans Riphagen en Joris Kregting. 2021. Onderzoek Evangelische Protestanten anno 2020: Verbondenheid, identiteit en geloof. Ongepubliceerde beschrijvende rapportage.

Partners

Contactinformatie