De locatie van taal in de hersenen
De locatie van taal in de hersenen

Executieve controle en tweetalige afasie

In dit onderzoek wordt de rol van de executieve controle bij tweetalige personen met afasie (PMA) bestudeerd. Veel Nederlanders spreken meer dan één taal. Toch is veruit het meeste afasieonderzoek gericht op ééntalige personen en hun moedertaal. Het spreken en managen van meer dan één taal vergt continue monitoring van de talen, inhibitie van een taal, en kunnen schakelen tussen talen. Deze vaardigheden doen een beroep op de executieve controlefuncties van de tweetalige spreker. De executieve functies zijn hogere controlefuncties in het brein, die belangrijk zijn voor het plannen en uitvoeren van bewust, complex, of nieuw gedrag. Door bijkomende stoornissen in het executief functioneren die geobserveerd zijn bij afasie, zou dit een extra belasting kunnen betekenen voor meertalige PMA in vergelijking met ééntalige PMA. Daarnaast weten we uit onderzoek met ééntalige PMA dat betere executieve controle positief samenhangt met een hogere mate van herstel, inzet van strategieën, en functionele communicatievaardigheden. Omdat executieve controle cruciaal is voor het effectief kunnen inzetten van twee talen èn voor het herstel van afasie, is het belangrijk om de rol van executieve controle in de taal- en communicatievaardigheden van tweetalige PMA nader te onderzoeken.