Expeditieteam Lerarenagenda

Teacher Tapp
Tijdsduur
1 juni 2020 tot 30 november 2023
Projectleden
dr. A. Walraven (Amber) , Ditte Lockhorst , Wouter Schenke , Monika Louws , Patricia Brouwer , Bregje de Vries
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie

In dit landelijke NRO-project kijken onderzoekers van meerdere instituten, waaronder de Radboud Docenten Academie, naar toekomstbestendig leraarschap. De opdracht aan het team is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. Modern leraarschap wordt in dit project gezien als een systeem van individuen en organisaties. Want dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg naar ‘verkiesbare toekomsten’ in deze veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams) (micro), in scholen (meso) en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macro).

Het Expeditieteam onderzoekt op innovatieve en multidisciplinaire wijze hoe al deze diverse actoren navigeren naar het toekomstig leraarschap van morgen. Doel is om tot inzichten te komen hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet en versterkt kan worden.

Een van de bouwstenen is Teacher Tapp NL geïntroduceerd: een gratis app voor leraren po/vo/mbo waarmee zij kunnen reflecteren op hun vak. De app stelt leraren dagelijks 3 meerkeuzevragen over hun ervaringen/opvattingen. De onderwerpen variëren van vernieuwingen in het onderwijs tot de alledaagse onderwijspraktijk en actuele issues. Bijvoorbeeld het gebruik van social media, thema’s die moeilijk bespreekbaar zijn in de les, of ervaren werkdruk. De resultaten worden een dag later inzichtelijk en altijd vergezeld van een lees- of luistertip. Zo kunnen leraren dus 1) zien hoe andere leraren over bepaalde onderwerpen denken en zichzelf daarmee vergelijken, en krijgen ze 2) dagelijks bronnen voor hun eigen professionele ontwikkeling. 
Inmiddels wordt de app dagelijks door ruim 1300 leraren gebruikt.

ProjectwebsiteTeacher Tapp

Financiering

NRO

Partners

Oberon, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Penta Nova

Contactinformatie

Contactpersoon