Besienderhuis photo
Besienderhuis photo

Faculty of Arts @ Besiendershuis

De Faculteit der Letteren is een duurzame samenwerking gestart met Besiendershuis, het iconische pand aan de Waal, dat zich richt op het ontwikkelen van culturele residenties en het presenteren van publieksgerichte artistieke programma’s ten behoeve van de stad. De komende jaren gaan we gezamenlijk Arts meet Science projecten organiseren rondom urgente maatschappelijke thema’s, waarmee we ons onderzoek door middel van kunst en verbeelding ontsluiten voor de stad. 

Het eerste thema dat wordt onderzocht is de impact van slavernij en het koloniale verleden op de hedendaagse samenleving in het algemeen, en op Nijmegen in het bijzonder. Het eerste project in dat kader betreft een residentie van de Zuid-Afrikaanse interdisciplinair hoogleraar Beeldende Kunst Kathryn Smith. Zij was in april een week te gast in het Besiendershuis om te werken aan hetportret van een tot slaaf gemaakte die, volgens een overlijdensakte in het Nijmeegs Archief, in 1814 op 19-jarige leeftijd overleed en woonde aan de Grote Markt. Het portret wordt op 30 juni onthuld tijdens een Keti Koti herdenking op het gemeentehuis. 

Meer informatie over dit project is hier te vinden:

Artist Kathryn Smith poses next to reconstructed portrait of fugitive enslaved person

Artist in Residence: gezicht geven aan slavernij in Nijmegen

Van 22 - 29 april 2024 neemt Kathryn Smith (Stellenbosch University, Zuid-Afrika) haar intrek in het Besiendershuis, waar ze zal werken aan een portret dat symbool staat voor de betrokkenheid van Nijmegen bij slavernijpraktijken.

Contactinformatie