Vader met kind
Vader met kind

Fathers combining work & care

A multi-level and interdisciplinary approach to fathers' work-care ambitions and behaviour
Tijdsduur
1 september 2022 tot 1 augustus 2026
Projecttype
Onderzoek

Vaders en moeders streven steeds vaker naar gelijkheid in werkuren en betrokkenheid bij de opvoeding van kinderen. De meeste paren bereiken hun werk-zorgambitie echter nooit: vaders werken meer uren en besteden minder tijd aan de opvoeding van kinderen. Hoewel deze vaders streven naar meer betrokkenheid bij de dagelijkse zorg voor kinderen en minder uren werken, bereiken niet veel vaders deze ambitie. Aangezien de meeste onderzoeken en meetinstrumenten moedergericht zijn, blijven de redenen voor deze kloof tussen vaderlijke ambitie en gedrag een wetenschappelijk vraagstuk. Om te begrijpen hoe vaders hun werk-zorgaspiraties kunnen realiseren, richt dit voorstel zich op vier werk-zorgarrangementen: deeltijdwerk, ouderschapsverlof, flexibele uren en thuiswerk. Deze vormen samen met de vaderlijke zorg het werk-zorggedrag. In dit NWO-VENI project zal ik onderzoeken: Wat bepaalt de relatie tussen werk-zorgambitie van vaders en werk-zorggedrag?

Om deze puzzel aan te pakken introduceer ik drie vernieuwingen. Ten eerste, terwijl de huidige benaderingen zich richten op het huishouden of de organisatie, kiest mijn Opportunities and Restrictions Model voor een interdisciplinaire aanpak, waarbij inzichten uit verschillende disciplines worden gecombineerd om zich op meerdere niveaus tegelijk te richten. Ten tweede zal ik een meer vadergericht meetinstrument ontwikkelen en testen voor werk-zorg ambitie en gedrag van vaders van kleuters en schoolgaande kinderen. Ten derde zal ik de zorgambitie en het zorggedrag van vaders grondig testen in een longitudinale setting, om na te gaan of het gebruik van zorgarrangementen door vaders inderdaad hun betrokkenheid bij de kinderopvang vergroot. De combinatie van focusgroepen, een dagboekstudie en enquêtes in Nederland met paneldata in vijf landen biedt de ultieme test voor mijn Opportunities and Restrictions model.

Dit project zal ons begrip van de mogelijkheden en beperkingen waarmee vaders te maken krijgen bij de beslissing om gebruik te maken van werk-zorgregelingen, en de invloed van werk-zorgregelingen op hun betrokkenheid bij zorg voor kinderen, aanzienlijk verbeteren. Het heeft het potentieel om interdisciplinair onderzoek in werk-familie studies te bevorderen, de afstemming tussen de werk-zorg ambitie en het gedrag van vaders te verbeteren, en het publieke debat over vaders die werk en zorg combineren te informeren.

Financiering

Contactinformatie