Er hangen vlaggen in een steegje. De vlaggetjes zijn de vlaggen van landen.
Er hangen vlaggen in een steegje. De vlaggetjes zijn de vlaggen van landen.

First things first: het verzekeren van een veilige en inclusieve omgeving als basis voor een internationaal curriculum

Comenius Teaching Fellowship
Tijdsduur
2019
Projecttype
Onderzoek

Prof. dr. Liedeke Plate heeft een Comeniusbeurs gekregen voor het project 'First things first'. Het project stelt een hervorming van het huidige mentorprogramma in het eerste jaar van de bachelor Arts and Culture Studies voor. Hierbij is het van belang om een veilige en inclusieve omgeving te creëren als eerste stap voor het internationaliseren van de studie.

Aanleiding

Momenteel profiteren studenten niet volledig van de voordelen van de zogeheten international classroom. Nederlandse en internationale studenten mengen niet goed, wat als gevolg heeft dat studenten de internationale competenties niet verwerven die van belang zijn voor hun persoonlijke en professionele toekomst. Om dit probleem op te lossen wordt er een aanpassing gedaan aan het huidige bachelorprogramma. 

Aanpak binnen het project

In het mentorprogramma zal nu aandacht worden besteed aan internationale competenties zoals cultuurshock, intercultureel bewustzijn, interculturele communicatie en samenwerken in internationale teams. Door deze elementen in het vaste studieprogramma te integreren zullen de studenten internationale competenties ontwikkelen en zal er een veilige en inclusieve leeromgeving gecreëerd worden voor alle studenten. De rol van mentoren, docenten en studentadviseurs is centraal in het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving. Daarom zijn trainingen voor die personen ook geïntegreerd in het project. 

Om de voordelen van het project te verbreden naar alle internationaliserings programma's op de Radboud Universiteit, is er een plan opgezet. Ten eerste werd er een klankbord samengesteld die ervoor zal zorgen dat het project breed gedragen wordt aan de RU. Ten tweede schreef Liedeke Plate samen met dr. Sandy Barasa en studentassistent Daniela Piangiolino een ervaringsboek over hun project. Daarin kun je lezen over de stappen die in het project ondernomen zijn, reflecties van de obstakels die zij ondervonden tijdens het project en vind je tips en suggesties.

Download het boek First things first

Download het boek (in het Engels) hier. Een hardcopy van dit boek kun je opvragen door te mailen naar stafsecretariaat [at] let.ru.nl (stafsecretariaat[at]let[dot]ru[dot]nl).

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een beurs uit het Comeniusprogramma. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) kent deze beurzen jaarlijks toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. 

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de projecthouder.