FLOW: Future Lives with Oceans and Waters. Funded by the European Union
FLOW: Future Lives with Oceans and Waters. Funded by the European Union

FLOW

Future Lives with Oceans and Waters
Tijdsduur
2023 tot 2024
Projectleden
dr. J.G. van den Born (Riyan) , Melania Borit (UiT) , Krisztina Jonas (UiT) , Max Priebe (ISI) , Sabine Reitmaier (ISI) , Aaron Rosa (ISI) , Philine Warnke (ISI) , Piotr Sadowski (VOLE) , Furkan Sorkuncuk (VOLE) , Costin Dedu (VOLE)
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society

Als bijdrage aan de EU missie ‘Restore our Oceans and Waters by 2030’ is FLOW een internationaal en interdisciplinair project dat de relatie en betrokkenheid van jonge generaties  tot wateren en oceanen onderzoekt. Hierbij wordt ook gekeken naar hun verwachtingen en emoties. FLOW brengt beleidsmakers, onderzoekers en belanghebbenden samen met jongeren om hen te betrekken bij het co-creëren van rentmeesterschapsbijeenkomsten. Het innovatieve design van het project brengt jongeren uit heel Europa samen en bekrachtigt hen om direct in contact te staan met belanghebbenden uit het beleidsveld, de blauwe economie en het innovatie- en onderzoeksveld.

Binnen dit onderzoeksproject zullen we:

  • een theorie creëren gebaseerd op evaluatie van wetenschappelijk onderzoek omtrent onder andere mens-natuurrelaties, socio-ecologische systemen en toekomststudies;
  • begrip voor mens-waterverhoudingen van de jonge generatie vermeerderen gebaseerd op hedendaagse stromingen binnen jeugdcultuur;
  • baanbrekende projecten bestuderen (zoals de Embassy of the North Sea), waarin jongeren betrokken zijn met optreden voor oceanen en water;
  • in de toekomst workshops organiseren door heel Europa om toekomstperspectief te co-creëren omtrent de relatie van jongeren tot oceanen en water;
  • blauwdrukken creëren voor rentmeesterschapsbijeenkomsten gebaseerd op een internationaal co-creatie-evenement.

ISiS/CCHN van Radboud Universiteit is de coördinator van FLOW. We zullen samenwerken met Fraunhoer ISI, UiT The Arctic University of Norway and Volonteurope. FLOW word gefinancierd door de Europese Unie. Echter, denkbeelden en meningen die hier worden weergegeven zijn enkel van de auteur(s) en komen niet per sé overeen met die van de Europese Unie of EISMEA. Noch de Europese Unie, noch de verlenende autoriteit kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Financiering

Europese Unie

Partners

Fraunhofer ISI; UiT The Arctic University of Norway; Volonteurope

Contactinformatie