Brain ultrasound

Focused Ultrasound Initiative

Tijdsduur
1 augustus 2022 tot 31 december 2024
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Donders Centre for Cognition

In de geneeskunde, de neurowetenschappen en het gedragsonderzoek is een nieuwe sleuteltechnologie in opkomst: gerichte ultrasone stimulatie. Deze geluidsgolven kunnen veilig en met grote precisie op het menselijk lichaam worden gebruikt. Deze stuurbare energie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen, waaronder neurochirurgie zonder scalpel, toediening van geneesmiddelen alleen daar waar het nodig is, en niet-invasieve neuromodulatie diep in de hersenen. Dit project werkt aan een toekomst waarin minimaal invasieve therapie deel kan uitmaken van het dagelijks leven, waarin onderzoek wordt gestimuleerd met een uniek nieuw instrument voor neuromodulatie.

Het  Focused Ultrasound Initiative (FUS) zal drie pijlers (onderzoek, kliniek en innovatie) met elkaar verbinden en versnellen door middel van drie programma's: gedeelde faciliteiten, bedrijfsontwikkeling en projectbeheer.

Gedeelde faciliteiten

Er wordt een technologiehub oprichten om apparatuur, kalibratie, validatie, engineering en softwareondersteuning te delen, en om de ontwikkeling van nieuwe technologie mogelijk te maken. Deze
gedeelde faciliteiten zullen dubbel werk voorkomen, de deskundigheid en efficiëntie versterken, de afhankelijkheid van externe partners verminderen en nieuw onderzoek mogelijk maken. Verschillende kleine en middelgrote ondernemingen hebben gevraagd om samen met de Radboud Universiteit nieuwe producten op dit gebied te mogen ontwikkelen.

Bedrijfsontwikkelingen

Het onderzoeksveld, de klinische toepassingen en de commerciële markt breiden zich snel uit. Het project zal de barrières voor marktintroductie identificeren en business cases ontwikkelen voor klinische toepassing en terugbetaling van behandelingen. Deze brug van ontdekking naar vergoede zorg is essentieel voor onderzoek en medische innovatie. Intellectuele eigendommen die voortkomen uit het project kunnen efficiënt en centraal worden beheerd.

Projectbeheer

Het FUS-initiatief zal centraal worden beheerd om een brug te slaan tussen ontdekking en toepassing en om kennis en knowhow over de domeinen heen uit te wisselen. Er worden vier ontdekkingsprojecten opgezet op het gebied van neuromodulatie, gesloten-lusregeling, biochemische signalering, en cognitie. Daarnaast zijn er drie klinische projecten in beeldgestuurde therapie (prostaatkanker), neurologie (Parkinson), en psychiatrie (angst). Het projectbeheer omvat steun voor subsidies, verspreiding van resultaten en gedeelde procedures voor veiligheid, ethiek en regelgeving.

Contactinformatie

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.