Brief an einen Pagarch und ein zweiter Brief (P.Vindob. A. P. 378), 709 CE, Aphrodito. Österreichische Nationalbibliothek
Brief an einen Pagarch und ein zweiter Brief (P.Vindob. A. P. 378), 709 CE, Aphrodito. Österreichische Nationalbibliothek

From Mediator to Anchorer

Schriftelijke innovatie in het vroeg-islamitische rijk en haar curatoren
Tijdsduur
15 januari 2024 tot 14 januari 2027
Projectleden
dr. E. Garosi (Eugenio)
Projecttype
Onderzoek

Dit project onderzoekt het proces van selectie, hergebruik en vooruitgang van schrijftradities en administratieve gebruiken uit de Grieks-Romeinse Levant in het Umayyadische en vroeg-Abbasidische rijk. Het doel is om de specifieke structuur van het vroeg-islamitische keizerlijke bestuur bloot te leggen die de implementatie van gebruiken die verankerd waren in schrijftradities uit de periferie van het Arabische taalgebied mogelijk maakte - ten koste van de conventies van de pre-islamitische Griekse administratie die vermoedelijk meer ingeburgerd waren. Dit proces zal worden beschreven vanuit het perspectief van de personen die optraden als 'mediators' tussen de Arabische en niet-Arabische milieus van de vroeg-islamitische administratie, die nieuwe tradities ontwikkelden en deze vervolgens effectief 'verankerden' vanuit de geselecteerde oude tradities. Aan de hand van originele documenten op papyrus en ostraca in meertalige archieven uit het Egypte en Palestina van de 7e en 8e eeuw, analyseert het project terminologische, formulaïsche en paleografische kenmerken van vroeg-islamitische officiële documenten als een venster op de intermediaire operaties tussen Arabische en Griekse en Koptische schrijfmilieus. De analyse zal drie onderling samenhangende taken uitvoeren: (1) het identificeren van laatantieke wortels van administratieve gebruiken binnen de vroeg-islamitische administratie; (2) het identificeren van hoe bemiddelaars de invoering van specifieke gebruiken konden beïnvloeden (ten koste van andere); en (3) het noteren van de manier waarop de culturele wortels van de geïdentificeerde gebruiken de invoering ervan buiten de kringen van de keizerlijke administratie mogelijk maakten.

Anchoring Innovation

Lees meer op de website van Anchoring Innovation.

Anchoring Innovation website

Copyright image: Brief an einen Pagarch und ein zweiter Brief (P. Vindob. A. P. 378), 709 CE, Aphrodito. Österreichische Nationalbibliothek, http://data.onb.ac.at/rec/RZ00000473

Contactinformatie

Contactpersoon

  • dr. E. Garosi (Eugenio)