Onderzoeksproject game changer or business
Onderzoeksproject game changer or business

'Game changer or business as usual?' Het begrijpen van de reacties van bedrijven op verplichte regelgeving omtrent mensenrechten.

Tijdsduur
1 februari 2024 tot 1 februari 2025
Projecttype
Onderzoek

Als reactie op ernstige beschuldigingen van bedrijven die de mensenrechten schenden bij hun wereldwijde activiteiten, wenden Westerse regeringen zich nu tot verplichte regelgeving om bedrijven wettelijk te dwingen zich te houden aan mensenrechtenregels in hun wereldwijde toeleveringsketens. Gezien de decennialange afhankelijkheid van vrijwillige regelgeving is dit een drastische verschuiving die aanzienlijke veranderingen vereist binnen bedrijven die hun hoofdkantoor in veel Westerse landen hebben. Tot nu toe weten we echter weinig over hoe overheidsregulering precies het mensenrechtenbeleid en de mensenrechtenpraktijken van bedrijven beïnvloedt.

Deze kennis is cruciaal om de complexe verbanden en mogelijke verschillen tussen regelgeving en resultaten op bedrijfsniveau niet over het hoofd te zien. Met behulp van interviews met bedrijven en belanghebbenden, evenals documenten op bedrijfs- en veldniveau, streeft dit project ernaar inzicht te bieden in het proces waarbij overheidsregulering wordt omgezet in veranderingen in het mensenrechtenbeleid en de praktijken van bedrijven, evenals de dynamiek op bedrijfsniveau die aan dit proces ten grondslag ligt. Dergelijke inzichten beloven theoretische innovatie over de dynamiek op bedrijfsniveau en de resultaten van door de overheid opgelegde mensenrechtenverplichtingen, waardoor we meer inzicht krijgen in de rol van de overheid in transnationaal verantwoord ondernemen en het bestuur van het mensenrechtenbeleid van bedrijven in wereldwijde toeleveringsketens.

Deze inzichten kunnen bedrijven bovendien werkwijzen aanreiken voor het invoeren van nieuwe regelgeving en beleidsmakers en maatschappelijke actoren informeren over de mogelijkheden van verplichte regelgeving om mensenrechtenschendingen door bedrijven in wereldwijde toeleveringsketens aan te pakken.

Financiering

NWO 

Contactinformatie

Contactpersoon