Gehechtheid en emotieregulatie in romantische relaties

PhD
Tijdsduur
1 september 2020 tot 30 september 2024
Projecttype
Onderzoek

Dit onderzoeksproject onderzoekt de mechanismen waardoor gehechtheidsoriëntaties geassocieerd worden met emotieregulatie in romantische relaties. We zullen in het bijzonder onderzoeken of een hogere gehechtheidsonzekerheid geassocieerd is met een lagere regulatieflexibiliteit en dus een slechter resultaat op het vlak van emotieregulatie. Daarnaast zullen we een nieuw dynamisch dyadisch gehechtheidsgebaseerd model van emotieregulatie ontwikkelen.

We zullen gebruik maken van verschillende methodologieën waaronder systematisch literatuuronderzoek, ervaringssteekproefmethodologie en gedragsobservatie van romantische koppels. De resultaten zullen inzicht geven in de ontwikkeling van ondersteuning op maat voor volwassenen met onzekerheid over hun gehechtheid om hun emotieregulatie en de kwaliteit van hun romantische relaties te verbeteren.

Contactinformatie

You can contact F. Mosannenzadeh (Farnaz) via f.mosannenzadeh@ru.nl or 024-3612676.