Hertog Willem I
Hertog Willem I

Gelderse Geschiedenis

Tijdsduur
2014
Projecttype
Onderzoek

Bijzondere leeropdracht

De bijzondere leeropdracht 'Gelderse Geschiedenis' wordt sinds 2014 in stand gehouden door de provincie Gelderland, de stichting Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit. De leeropdracht wordt ingevuld door prof. dr. Dolly Verhoeven en heeft een omvang van één dag per week.

De leeropdracht kent een viertal doelen:

 • Onderzoek naar geschiedenis en identiteitsvorming van (regio’s in) Gelderland bevorderen
 • Resultaten van onderzoek naar de Gelderse geschiedenis breed toegankelijk maken
 • Vorming van studenten op het gebied van Gelderse geschiedenis en publieksgeschiedenis
 • Een bijdrage leveren aan de band tussen universiteit en provincie.
Verhaal van Gelderland - cover

Verhaal van Gelderland

Drie jaar lang werkten ruim dertig auteurs en redactieleden aan de vierdelige provinciegeschiedenis Verhaal van Gelderland , onder leiding van Dolly Verhoeven. De vier boeken vormen samen een compleet en prachtig geïllustreerd overzicht van de rijke geschiedenis van Gelderland. Op 10 november 2022 werden de boeken gepresenteerd in het Huis der Provincie in Arnhem.

In elk deel behandelt een team van auteurs op toegankelijke wijze de samenhang tussen het land en de mensen die er leefden.

Junior onderzoekers

Met enige regelmaat doen jonge historici onderzoek naar een thema uit de Gelderse geschiedenis. Hieronder vind je meer informatie over hun onderzoeken en resultaten.

Lopend onderzoek

Portrait of Anna Margaretha van Renesse van Elderen (1703-1775)

Keuken of kapitaal?

Door de boekhoudingen van de Gelderse adel in de achttiende eeuw te analyseren, zal dit onderzoek de dagelijkse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van Nederlandse elite vrouwen blootleggen en, belangrijker nog, de dynamiek daarachter.

Letter of guidance issued in 1441 by Rudolf van Diepholt, bishop of Utrecht, to the envoys of the cities of Gelderland who were to travel to the meeting of the Hanseatic League in Lübeck.

Mirror of mutual relations

Dit project bestudeert de ontwikkeling van stedelijke netwerken in de regio Keulen rond de Rijn, Maas, Waal en IJssel en hun relatie tot de Hanze.

Mijn Gelderland

Meer weten over de Gelderse geschiedenis? Bezoek dan ook eens de site mijngelderland.nl, het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in onze provincie.

Ga naar de website 

 

Publicaties

De hoofdthema’s van onderzoek binnen de leeropdracht Gelderse geschiedenis zijn: ‘Gelderland als grensregio’ en ‘Gelderse identiteitsvorming’ door de eeuwen heen. Over deze thema’s verschijnen publicaties en worden lezingen gehouden. De belangrijkste publicaties die in het kader van de leeropdracht zijn verschenen, staan hieronder.

 • Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels en Michel Melenhorst (red), Verhaal van Gelderland (4 dln), Amsterdam 2022.
 • Rozemarijn Moes, ‘Gelders volk: de bevolking van Gelderland van prehistorie tot heden (800 v. Chr - 2020)’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 112 (2021), 19-52.
 • Dolly Verhoeven, ‘Tussen streek en staat. Identiteit, beeldvorming en functioneren van regio’s aan de rand van Gelderland’, in: Job Weststrate en Dick E.H. de Boer, Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800 (Hilversum 2021), 11-26.
 • Steven Verhoeven, ‘Toezien, vastleggen en bestrijden. Infectieziekten en het geneeskundig toezicht in Gelderland in de negentiende eeuw’,  Bijdragen en mededelingen Gelre 111 (2020), 169-198.
 • Dolly Verhoeven, Het Nijmegengevoel. Een naoorlogse stadsgeschiedenis (Nijmegen 2020).
 • Iris Dracht, ‘”Een ellendig bestaan”. Beeldvorming over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 110 (2019) 101-122.
 • Iris Dracht en Dolly Verhoeven, De grenzen van Gelre. Fietsen door historisch landschap (Zutphen 2019).
 • Dolly Verhoeven, ‘Kost’lijk deel van Gelres oord. Gelderse identiteit en het Gelders volkslied’, Ex Tempore 37 (2018) 1, 5-17.
 • Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels e.a. (red), Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden (Nijmegen 2016).
 • Jon Verriet, ‘Genoeglijk onderonsje’ of ‘totale oorlog’? Regionale identificatie en Gelderse ontmopetingen in het Nederlandse voetbal, Bijdragen en Mededelingen Gelre 107 (2016) 211-234.
 • Dirk Lueb, ‘Verbittering der gemoederen in deze streken’. Identiteitsvorming in de voormalige Kleefse enclaves in Gelderland en de moeizame intergratie in Nederland, 1816-1866, Bijdragen en Mededelingen Gelre 107 (2016), 189-210.
 • Dolly Verhoeven, Het Gelderse gevoel – en de betekenis van grenzen in ruimte en tijd, Oratie Nijmegen 2015 (verschenen als webpublicatie op de site van de Radboud Universiteit en als artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre 2015)

Contactinformatie