Old German building behind the German flag
Old German building behind the German flag

Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)

“Kultur- und Sprachreflexivität in der internationalen Lehrer*innenbildung im Fach Deutsch als Fremdsprache”
Tijdsduur
1 januari 2022 tot 31 december 2024
Projectleden
H. Meredig (Henning) MA , C.M.J. Laurentzen (Chrissy) , dr. E.M. Knopp (Eva) , dr. Y. Delhey (Yvonne) , dr. S. Jentges (Sabine) , Kathrin Siebold (Philipps-Universität Marburg) , Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (Adam Mickiewicz University of Poznań)
Projecttype
Onderzoek

Het GIP-project tussen de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań (AMU), de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en de Philipps Universiteit in Marburg (UMR) bouwt voort op de trilaterale samenwerking in onderzoek en onderwijs op het gebied van Duits als vreemde taal die al vele jaren onderhouden wordt. Het doel is om de al zeer vruchtbare samenwerking te versterken, vooral op het gebied van internationale docentenopleidingen en vooral de daarmee samenhangende promotie van jonge onderzoekers.

Omgaan met meertaligheid op scholen op een manier die het leren bevordert, en het in een vroeg stadium stimuleren van taal(leer)bewustzijn en cultureel reflectieve leerprocessen zijn vaardigheden die nu deel uitmaken van het opleidingsportfolio van toekomstige docenten vreemde talen en die, onder andere, door het New Companion Volume van de GER nog meer in de curricula van vreemde talen worden verankerd. Deze vaardigheden kunnen bijzonder efficiënt worden verworven in internationale samenwerkings- en uitwisselingssituaties, omdat in de onderliggende meertalige en -culturele communicatiesituatie taal- en cultuurreflectieve processen niet alleen theoretisch kunnen worden uitgelegd, maar ook kunnen worden ervaren en verdiept tijdens interculturele uitwisseling.

Het onderwerp van het GIP is dan ook "Cultuur- en taalbewustzijn bij de internationale lerarenopleidingen voor het vak Duits als vreemde taal", wat is onderverdeeld in de volgende onderzoeksblokken van het project:

  • Cultuurreflectief leren (cultureel bewustzijn) bij het leren van een taal
  • Uitwisselings/samenwerkingsonderzoek
  • Onderzoek naar onderwijs- en leermateriaal
  • Onderzoek naar instructie en interactie

Door de toepassing van innovatieve, theoretisch-praktische en onderzoeks-empirische cursussen in de formats "Research-based learning", "Research internship", "Practical exploration project", "Intercultural project work", wordt gestreefd naar een nauwe integratie van onderzoek en onderwijs in de internationale docentenopleiding. De ondersteuning die op deze manier aan jonge wetenschappers tijdens hun universitaire studie wordt geboden, wordt voortgezet via gezamenlijke internationale onderzoeksondersteuning voor jonge onderzoekers op alle drie de locaties.

GIP website

 

Financiering

DAAD (German Academic Exchange Service) namens de Auswärtiges Amt (German Federal Foreign Office)

Partners

Contactinformatie

Contactpersoon