Construction - GS4S project
Construction - GS4S project

Global Strategy for Skills, Migration, and Development (GS4S)

Tijdsduur
1 januari 2024 tot 31 december 2026
Projectleden
prof. mr. T. de Lange (Tesseltje) dr. P.J. Beckers (Pascal) prof. dr. A.U. Saka-Helmhout (Ayse) , Jasmijn Slootjes, Foundation Migration Policy Institute Europe (MPI Europe), Belgium , Sandra Lavenex, University of Geneva (UNIGE), Switzerland , Friedrich Poeschel, European University Institute (EUI), Italy , Isilda Mara and Mahdi Ghodsi, Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Austria , Arjan Heyma, SEO Economic Research Foundation (SEO), Netherlands , Ferruccio Pastore and Irene Ponzo, International and European Forum on Immigration Research (FIERI), Italy , Dina Abdelfattah, The American University in Cairo (AUC), Egypt , Jessica Hagen-Zanker, Overseas Development Institute (ODI), Belgium , Oloba Oluwajoba, The Nest Innovation Technology Park Limited (The Nest), Nigeria , Ovibashi Karmi Unnayan Program OKUP (OKUP), Bangladesh , Sandra Lund, Global Skills Network (GSN), Estonia , Daniel Speldekamp, University of Groningen (RUG), Netherlands
Projecttype
Onderzoek

De EU wordt geconfronteerd met een tekort aan relevante vaardigheden in het licht van de EU-uitdagingen aangaande de vergrijzing van de beroepsbevolking en de energietransitie. GS4S streeft naar een beter begrip van de wereldwijde tekorten aan vaardigheden in geselecteerde sectoren (digitaal, zorg en bouw) en versterkt empirisch onderbouwd beleid door middel van nieuw bewijsmateriaal over verschillende wereldwijde mobiliteitsregelingen. Centraal in dit unieke voorstel staat een bedrijfsperspectief op macro-, meso- en microniveau, waarbij lokale strategieën voor het aanvullen van vaardigheidstekorten van multinationals en kleine en middelgrote ondernemingen in wereldwijde waardeketens naast elkaar worden gezet. Daarnaast richt het project zich op de ervaringen van geschoolde werknemers en arbeidsmigranten met scholing, bijscholing en omscholing in regio's binnen en buiten de EU.

De onderzoekers zullen beleidsmaatregelen op meerdere niveaus voorstellen voor de governance van arbeidsmigratie, evenals alternatieve manieren om deze tekorten aan te pakken in de zes regio's (EU, EER, Westelijke Balkan, Midden-Oosten en Noord-Afrika, West-Afrika en Zuid/Zuidoost-Azië). Het interdisciplinaire consortium (met partners in Oostenrijk, België, Estland, Italië, Nederland, Zwitserland, Egypte, Nigeria en Bangladesh) wil met mixed-methodsonderzoek bruikbare datasets en praktische hulpmiddelen bieden voor beleidsmakers, bedrijven en onderwijsinstellingen in landen binnen en buiten de EU, om vaardigheden beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Op die manier wil het project bijdragen aan een sociaal duurzame (welzijnsgerichte) globale strategie voor vaardigheden, migratie en ontwikkeling.

Meer informatie

Financiering

Contactinformatie