Achilles verbindt Patroclus' arm, schilderij uit klassieke oudheid
Achilles verbindt Patroclus' arm, schilderij uit klassieke oudheid

Goden, Helden, Mythen

Verankeren en Innoveren van Klassieke Motieven in Fanfictie
Tijdsduur
1 oktober 2022 tot 1 september 2026
Projecttype
Onderzoek

Verankeren in het bekende en innoveren met behulp van fantasie is in verhalen cruciaal. Alle verhalen bouwen voort op eerdere verhalen, maar fanfictie doet dat wel zeer expliciet. Fans van allerlei verhalen, van reality TV tot klassieke mythologie, lezen en schrijven fanfictie om hun favoriete fictie te verrijken of aan te passen aan hun eigen perspectieven, interesses of wensen. Dit project onderzoekt hoe fanfictie verhaalelementen uit de oudheid verankert en innoveert.

In het project wordt fanfictie geanalyseerd als een vorm van receptie waarbij motieven uit de oudheid worden hergebruikt en nieuwe betekenissen krijgen in de context van de fan-gemeenschap. Het project benadert deze receptie op drie niveaus: de representatie van de oudheid in fanfictie zelf, de receptie van die fanfictie in online recensies geschreven door fans, en de relatie tussen fanfictie en literaire werken die zich afspelen in de oudheid, zoals de romans van Madeline Miller.

Het project combineert methoden uit de literatuurwetenschap, zoals narratologie, stilistiek en retorica, met computationele benaderingen uit de digitale geesteswetenschappen, zoals de analyse van woordfrequenties en collocaties. Ik richt me in het bijzonder op drie motieven uit de klassieke oudheid waarover veel fanfictie is geschreven: goden, helden, en mythen.

Mijn doel is om inzicht te krijgen in de nieuwe en soms vernieuwende manieren waarop de klassieke oudheid wordt gerepresenteerd en verkend binnen de groeiende online gemeenschap die fanfictie leest en schrijft. Deze gemeenschap verankert en innoveert klassieke motieven op twee manieren: enerzijds worden verhaalelementen uit de oudheid in voor fans bekende medialandschappen geplaatst, waardoor de fanfictie lezers kan laten kennismaken met de oudheid binnen een bekende en geliefde context. Anderzijds gebruiken fanfictie-schrijvers hun favoriete media om op een andere manier naar klassieke goden, helden en mythen te kijken. Dan zijn deze motieven ankers, die lezers een ander perspectief kunnen geven op populaire cultuur.

Financiering

Partners

Contactinformatie