Graph Neural Networks – PhD

AI & Data Science

Charlotte Cambier van Nooten is gestart op dit PhD project binnen de samenwerking tussen Alliander en de Radboud Universiteit. Deze positie is onderdeel van het AI for Energy Grids lab, een van de nationale ICAI labs.

Haar focus ligt op de Alliander user case van het omleiden van stroom in situaties van onderhoud en uitval van het energienet. Dit doet ze met behulp van graph neural networks. Het omleiden van elektriciteit betekent het extra drukte op andere plekken in net.

De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen tot kortere rekentijden, waardoor noodoplossingen sneller kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zullen de resultaten het net betrouwbaar houden en tegelijkertijd de capaciteit beter benutten.

Financiering