Groene parochie met moestuin in Nijmegen
Groene parochie met moestuin in Nijmegen

Groene parochies en groene kloosters Nederland

Tijdsduur
2019 tot 2022
Projectleden
dr. E.H. Hense (Elisabeth) dr. J. Kregting (Joris) , Dr. Tjirk van der Ziel , Matty van Leijenhorst
Projecttype
Onderzoek

Ook parochies en kloostersnemen deel aan de maatschappelijke trend van duurzaamheid en herbezinning op groene waarden. Daarbij spelen aandacht voor de kwetsbare medemens en onderlinge solidariteit een grote rol. Op veel plekken in Nederland zijn groene activiteiten opgestart, en ook momenten van reflectie geven uitdrukking aan de zorg voor de aarde, zorg voor de naaste en eerlijk delen. Dit onderzoeksproject wil inventariseren en analyseren wat er in katholiek Nederland op het gebied van groen en duurzaamheid gebeurt. 

Maatschappelijke rol

Een hypothese is dat verduurzaming ook ‘nieuw elan’ kan brengen binnen een parochie en klooster, en de parochie en het klooster zichtbaarder kan maken en beter kan verbinden met de wijk. Via de gezamenlijke inrichting van de eigen grond, het gebruik van materiaal, de omgang met energie en water, het financiële beheer en de keuze voor voedsel nemen parochies en kloosters deel aan een zorgzame en behoedende levensstijl. 

Er is een vragenlijst opgesteld die aan alle katholieke parochies in Nederland is gestuurd. Daarnaast worden ook protestante gemeentes in Nederland opgeroepen om de vragenlijst in te vullen.

Resultaten

De resultaten uit de eerste inventarisatie onder katholieke parochies (2019) zijn beschikbaar. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat ruim een derde van de parochies in het beleidsplan aandacht besteedt aan het thema duurzaamheid. 

In 2020 verscheen onderstaande wetenschappelijke publicatie over het onderzoek: 

  • Kerken komen op voor kwetsbare natuur in Nederland (Artikel in De schepping in het midden – Klimaatcrisis als theologische uitdaging, NZR Cahiers 5, 66-73. https://hdl.handle.net/2066/229255 

In 2021 kwam ook het onderzoek onder protestante gemeenten beschikbaar. Lees een toelichting op het rapport of download het volledige rapport hieronder.

Daarnaast zijn verschillende parochies en kloosters met groene activiteiten benaderd: in de inspiratieverhalen hierover, die ook in het Katholiek Nieuwsblad werden gepubliceerd, is te lezen welke activiteiten en initiatieven al lopen:

Partners

Dit project betreft een maatschappelijke samenwerking. Hieronder vind je de partners van dit project.

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.